Kockázati Figyelmeztetés

Kockázati felhívás

 

A Saxo Bankcsoport termékeivel és szolgáltatásaival folytatott kereskedés még akkor is lehet veszteséges vagy nyereséges, ha minden az Ajánlás szerint történik. Különösen a tőkeáttételes termékekben, így többek között a devizában, származékos termékekben és árutőzsdei árukban folyó kereskedés lehet kimondottan spekulatív jellegű, és mind a nyereség, mind a veszteség erőteljesen és gyorsan ingadozhat.

A spekuláció nem felel meg minden befektetőnek

Nem minősül, és nem is tekinthető teljes körű tájékoztatásnak, illetve az adott termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos összes kockázat ismertetésének, ha egy kiadvány valamelyik termék vagy szolgáltatás esetleges kockázatairól tesz említést, és a Saxo Bankcsoport kimondottan arra kéri az ilyen kiadvány átvevőjét, hogy amennyiben bármely termékkel vagy szolgáltatással kereskedni kíván, a befektetés vagy az ügyletkötés előtt foglalkoztasson megfelelő pénzügyi tanácsadót, és kérje ki szakvéleményét.

Ajánlás tilalma

A Saxo Bankcsoport kiadványaiban nem veszi figyelembe a kiadványt átvevő konkrét befektetési szándékait, különleges befektetési céljait, pénzügyi helyzetét, konkrét igényeit és követelményeit. Ezért ellenkező értelmű konkrét nyilatkozat hiányában a Saxo Bankcsoport összes kiadványa tájékoztató és/vagy marketing célt szolgál:

  • üzleti, pénzügyi, befektetési, fedezeti, jogi, hatósági, adóügyi vagy számviteli tanácsnak nem minősül,
  • javaslatnak vagy kereskedési ötletnek nem tekinthető, illetve
  • nem tartalmaz semmiféle ösztönzést, amely adott lépés megtételére, befektetésre vagy a befektetés megszüntetésére hív fel.

(egyetemlegesen: „Ajánlás”).

A Saxo Bankcsoport a vélelmezett Ajánlásra alapozott befektetésből keletkező kárért semmiféle felelősséget nem vállal.

Jogi nyilatkozat és garancia tilalma

Ugyan a Saxo Bankcsoport minden erejével arra törekszik, hogy információit megbízható forrásból szerezze be, kiadványait az „adott állapotban” mindennemű (kifejezett vagy burkolt) jogi nyilatkozat és garancia nélkül adja közre, és kiadványainak tökéletlenségéért, pontatlanságáért semmiféle felelősséget nem vállal, ahogy azért sem, ha a kiadvány az átvevőnek nem felel meg vagy számára nem releváns. Konkrétan, a Saxo Bankcsoport elhárítja a felelősséget előfizetőivel, ügyfeleivel, partnereivel, üzletfeleivel és a kiadványai egyéb átvevőivel szemben:

  • a piaci árajánlatok pontosságáért,
  • a piaci árajánlatok átadásának csúszásáért, pontatlanságáért, hibájáért, zavaráért vagy elmaradásáért, és
  • a piaci árajánlatok bármiféle megszakadásáért.

A Saxo Bankcsoport kiadványait a nyilvánosságra hozatalt követően nem frissíti, ezért azok egy bizonyos – másodpercben, percben, napban, hetekben vagy akár hónapokban mérhető – időtartam elteltével a változó körülmények miatt időszerűtlenné, és valószínűleg félrevezetésre alkalmassá válhatnak. A Saxo Bankcsoport adott kiadvány időszerűtlenségére nézve garanciát, felelősséget az átvevővel szemben nem vállal.

 Adott kiadvány időszerűtlensége esetén a Saxo Bankcsoport nem köteles:

  • azt frissíteni,
  • arról a kiadvány átvevőit tájékoztatni, illetve
  • bármiféle egyéb lépést megtenni.

Előfordulhat, hogy a kiadvány a szerző személyes véleményét és nem a Saxo Bankcsoport álláspontját tükrözi. A Saxo Bankcsoport fenntartja a jogot arra, hogy a nyilvánosságra hozott kiadványt vagy tájékoztatást előzetes értesítés nélkül bármikor saját hatáskörben visszavonja vagy módosítsa.

Az internetes kereskedés kockázata

Az interneten ügyleteket végrehajtó kereskedési rendszernek kockázatai vannak, többek között meghibásodhat a hardver, a szoftver vagy az internetes csatlakozás. Tekintve, hogy a Saxo Bank a jel erősségét, vételét, az interneten bejárt útvonalát, az ügyfél készülékének beállítását vagy a csatlakozás megbízhatóságát befolyásolni nem tudja, az internetes kereskedésben a kommunikáció hibáiért, torzulásáért vagy késedelméért felelősséget vállalni nem tud. A Saxo Bank a rendszerhiba lehetőségét biztonsági rendszerek működtetésével és vészhelyzet elhárítási terv segítségével csökkenti, és kereskedésre telefonon is van mód.

A honlap használata

A Saxo Bankcsoport honlapjainak használatára a Bankcsoport mindenkor érvényes „Felhasználási feltételei” és „Szerzői jogi” rendelkezései vonatkoznak azzal, hogy mindkét dokumentum a jelen felelősség-elhárítási nyilatkozat szerves, elválaszthatatlan részét képzi.

A Saxo Bankcsoport semmiféle felelősséget nem vállal azért, ha magán- vagy jogi személynek kára vagy sérülése keletkezik abból, hogy a Saxo Bankcsoport valamelyik honlapjához hozzáfért, vagy ahhoz nem sikerült hozzáférnie. Ez a korlátozás vonatkozik többek között a számítógépes berendezésekben és rendszerekben vírus, rosszindulatú program vagy egyéb ártalmas számítógépes kód által okozott kárra is.

A Saxo Bankcsoport honlapjának tanulmányozása nem minősül ügyfélkapcsolatnak, ezért a Bankcsoportnak a Bankcsoport valamelyik portálját tanulmányozó magán- vagy jogi személlyel szemben semmiféle kötelezettsége, jogi vagy egyéb felelőssége nem keletkezik.

 
Free Demo