MiFID

A pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv

A pénzügyi eszközök piacairól szóló MiFID irányelv 2007. november 1. óta hatályos az EU-ban. A MiFID az egész európai pénzügyi szektorra nézve fogalmaz meg számos követelményt a pénzügyi eszközök egységes európai piacának bevezetése érdekében. Alapvető célja egy hatékony, átlátható és integrált pénzügyi kereskedési infrastruktúra kialakulásának előmozdítása, amely a befektetők védelmére is kiterjed. Az irányelvben lefektetett intézkedéseknek köszönhetően a határokon átnyúló kereskedés előmozdítása és ezzel párhuzamosan stratégiai lehetőségek létrehozása révén javult a befektetési vállalkozások szervezete és működése.

A Saxo Bank, mint az EU jogszabályai alapján működő bank és befektetési vállalkozás, a MiFiD irányelv hatálya alá tartozik, és e minőségében az irányelv maradéktalan betartásához szükséges jogi követelményeket teljesítette, a szükséges jegyzőkönyveket és szabályzatokat hatályba léptette. Hogy a MiFID követelményeknek a bank partnerei is meg tudjanak felelni, a Saxo Bank számos szolgáltatásával proaktív támogatást nyújt, így a bank partnerei saját maguk is képesek lesznek a helyi országos MiFID előírásoknak megfelelni, és költségeiket csökkenteni.

A MiFID előírások teljesítését a bankszakmában a pénzügyi szervezetek dán felügyelete (a Finanstilsynet) kíséri figyelemmel.

A MiFID jogszabályoknak a Saxo Bank A/S ügyfeleit és partnereit érintő területei

  • Egységes útlevél és a lefedett új pénzügyi eszközök köre
  • Ügyfél-minősítési kategóriák - alkalmassági és megfelelési tesztek
  • Kereskedés utáni átláthatóság
  • Legjobb végrehajtás
  • Ügyletek bejelentése
  • Összeférhetetlenség

Egységes útlevél és a lefedett új pénzügyi eszközök köre

A Saxo Bank, mint teljes körű engedéllyel rendelkező bank és befektetési vállalkozás, a MiFID szabályozás hatálya alá tartozik, ezért az EGT országaiban az ügyfeleknek szolgáltatásait MiFID útlevéllel nyújtja.

Ügyfél-minősítési kategóriák - alkalmassági és megfelelési tesztek

A MiFID előírása szerint a társaságoknak ügyfeleiket három fő kategóriába („Elfogadható partner”, „Szakmai ügyfél” és „Lakossági ügyfél”) kell sorolniuk (közülük az utóbbi részesül a legnagyobb védelemben), és fel kell mérniük az ügyfél alkalmasságát és megfelelőségét a kínált termék szempontjából.

A Saxo Bank értesíti ügyfeleit arról, hogy melyik kategóriába kerültek, és erről az ügyfél a platformon is kap tájékoztatást.

Kereskedés utáni átláthatóság

A Saxo Bank a MiFID előírásai szerint gondoskodik az ügyletek átláthatóságáról. A részvényekben teljesített tranzakció részleteit nyilvánosságra hozza, és részletes tájékoztatást ad a részvénykereskedés aktuális lehetőségeiről annak érdekében, hogy a befektetők és a piac szereplői bármikor fel tudják mérni az esetleges részvényügyletek feltételeit, és utólag bármikor igazolni tudják az ügylet megvalósulásának feltételeit. Konkrétabban, a pénzügyi eszközben létrejött ügyletnek a kereskedés típusára való tekintet nélkül teljesítenie kell a kereskedési utáni átláthatóság követelményét függetlenül attól, hogy szabályozott piacon, multilaterális kereskedési rendszerben (MTF) vagy a tőzsdén kívül (OTC) jött létre.

Legjobb végrehajtás

A MiFID előírásai alapján a befektetési vállalkozás köteles az ésszerűség határain belül arra törekedni, hogy az ügyfél ajánlatának végrehajtása az ügyfél számára általában a lehető legjobb eredménnyel járjon. A lehető legjobb eredmény nemcsak a végrehajtás árfolyamára, hanem több egyéb tényezőre, például a sebességre, a végrehajtás és az elszámolás valószínűségére is vonatkozik.

A Saxo Bank Legjobb végrehajtásról szóló szabályzata gondoskodik arról, hogy a legjobb végrehajtást szolgáló banki eszközök az ügyfelek számára átláthatóak legyenek. Ezért a bank az alábbiakra támaszkodik: (i) az útvonal-irányítás, felügyelet és ajánlat-végrehajtás technológiai élvonalára; (ii) az ajánlat-végrehajtás elemeinek gondos tanulmányozására; (iii) valamint a végrehajtás általános minőségének rendszeres és szigorú vizsgálatára. A szabályzat itt érhető el.

Ügyletek bejelentése

A Saxo Bank köteles az összes ügyletet a pénzügyi szervezetek dán felügyeletének bejelenteni.

Összeférhetetlenség

A MiFID szabályaival összhangban a Saxo Bankcsoport Összeférhetetlenségi szabályzata azonosítja és nyilvánosságra hozza azokat a körülményeket, amelyek miatt összeférhetetlenség keletkezhet, amelynek következtében esetleg, de nem feltétlenül egy vagy több ügyfelet érdeksérelem érhet. A szabályzat itt érhető el.

Amennyiben a MiFID szabályozásra vonatkozóan kérdése lenne, vagy arra kíváncsi, hogyan befolyásolja Önt a MiFID a kereskedésben, kérjük, keresse meg számlafelelősét.

 
Free Demo