Ügyfélbetétek védelme

Betétes- és Befektető-védelmi Garanciaalap

A lakossági ügyfél pénzeszközeinek védelme

A Saxo Bank a dán Gazdasági és Üzleti Ügyek Minisztériumának felügyelete alatt működő Betétes-védelmi Garanciaalap tagja.

Ha valamelyik dán bank (például a Saxo Bank) kifizetéseit felfüggeszti vagy csődöt jelent, az ügyfelek által a banknál elhelyezett összegeket, készpénzletét esetén maximum EUR 100 000 összegig, az Alap garantálja. A készpénzben elhelyezett betét a nettó szabadon elérhető, a bank felé fennálló tartozásokkal csökkentett betéti összeget jelenti.

Az általános szabály szerint a kifizetések felfüggesztése vagy a kötelező felszámolás a értékpapírokat nem érinti, azokat az ügyfél visszakapja. Ha egy dán bank (például a Saxo Bank) a nála letéti őrzésben, nyilvántartásban vagy a kezelésében lévő értékpapírokat visszaszolgáltatni nem tudja, a Garanciaalap helyette ügyfelenként 20 000 euró összegig helytáll.

Betétes- és Befektető-védelmi Garanciaalape

A Betétes- és Befektető-védelmi Garanciaalappal, az általa nyújtott védelemmel kapcsolatos további információnak és az alaptagok aktuális jegyzékének megtekintéséhez, kérjük, ide kattintson.

Az intézményi ügyfél pénzeszközeinek védelme

A készpénzre vonatkozó védelem a Saxo Bank bedőlése esetére:

Az intézményes ügyfélre, mint engedéllyel rendelkező pénzintézetre a Saxo Bank bedőlése esetén készpénzre vonatkozó védelem nem terjed ki.

Ebből a szempontból készpénznek minősül a derivatív pozíciók nettó értéke is.

Az értékpapírokra vonatkozó védelem a Saxo Bank bedőlése esetére:

A fehércímkés ügyfél a Saxo Bank birtokában levő és a bank letéteményesétől visszaszármaztatható összes értékpapírt visszakapja.

A visszaszármaztatásról a dán pénzügyi szolgáltatásokról szóló törvény 72. paragrafusa akként rendelkezik, hogy a dán bank köteles gondoskodni az ügyfél értékpapírjaihoz fűződő jogainak mindenkori védelméről még bedőlés esetén is.

​​
Free Demo