O

O

Opció

Az egyik fél által a másiknak biztosított olyan jog, amely alapján az opció vásárlója jogosult (de nem köteles) egy bizonyos idő alatt vagy egy meghatározott napon a korábban megállapodott áron értékpapírt venni (call) vagy eladni (put).

Az opciót hivatalosan opciós szerződésnek nevezik.

Opció szinte az összes pénzügyi instrumentumra: részvényre, határidős ügyeletre és devizára is vásárolható. Ugyan a nyilvános tőzsdéken is számos opció érhető el, az opciós kereskedés jelentős része, főleg a Forex piac estében a tőzsdén kívüli forgalomban (OTC) zajlik.

Az opció sokféle célra felhasználható, ezek közül kettő terjedt el különösen.

Az első esetben kizárólag spekulációs céllal vásárlunk vételi vagy eladási opciót, ugyanis abban bízunk, hogy a mögöttes termék ára erőteljesen emelkedni, vagy csökkenni fog.

A második esetben pedig az opció vásárlásával fedezni kívánjuk magunkat, veszteség ellen akarunk védekezni, vagy az alapeszközben még nem realizált nyereséget akarjuk megóvni.

Az opció vásárlója (az opció költségével vagy díjával egyenlő) limitált kockázatot vállal a közel korlátlan profittal szemben.

Az opciót kiíró fél más stratégiáját követ, hiszen hajlandó korlátlan kockázatot vállalni a korlátozott profit érdekében. Kivéve, amikor fedezett opciót értékesít, amikor is az alaptermékben nyitott pozíció garanciát jelent az opciós díj elvesztésével szemben (az alapeszköz veszteségével szemben azonban nem.)

Oszlopdiagram

Adott termék árfolyamváltozásának grafikus megjelenítése, amely egy adott időtartamra nézve rendszerint a nyitó (O), maximum (H), minimum (L) és záró (C) árfolyamot is tartalmazza.

Oszlopdiagramos HLC technikai elemzés

Olyan grafikon, amely meghatározott időszakokra nézve rendre megmutatja a maximum, minimum és záró értékeket.

Oszlopdiagramos OHLC technikai elemzés

Olyan grafikon, amely meghatározott időszakokra nézve rendre megmutatja a nyitó, maximum, minimum és záró értékeket.

Osztalék

Adott társaság tőkéjének értékéből a részvényesnek kifizetett hányad. Ha a 100 USD árfolyamon megvásárolható részvény után évi 1 USD az osztalék, akkor a részvény 1%-ot hoz a befektetőnek, azaz ekkora a hozama.

Összesítés

Számlájának/számláinak összevont kereskedési státuszát és tevékenységét mutatja, konkrétan a számla értékét, az értékpapírokat és a részvényeket, a nettó pozíciókat, és a záró összeget (azaz az összes pozíció nyereségét és veszteségét) mutatja.

Tájékoztat a rendelkezésre álló fedezetről és a nyitott pozíciók letétigényéről, és áttekintést ad a nyitott pozíciókról is.

Free Demo