N

N

Napi ajánlat

Az ilyen ajánlat az adott nap végéig érvényes. Ha a nap végéig nem teljesül, a rendszer törli.

A Forex kereskedésben a nap vége az ajánlat feladásának napján 22:00 GMT.

A CFD-k és a részvények piacain a nap vége az az időpont, amikor az adott részvényt jegyző tőzsde bezár.

Negatív árelmozdulás

A jegyzett árfolyam egy vagy több lépésköznyi csökkenése. Számos tőzsdén érvényes a pozitív árelmozdulás szabálya, az ún. uptick szabály, amely szerint adott részvényt eladni csak akkor lehet, ha az árfolyam a legutolsó kötés áránál legalább egy lépésközzel magasabb. A szabályt azok ellen a kereskedők ellen vezették be, akik olyan terméket kínálnak eladásra, amellyel nem rendelkeznek. A szabály a lavinaszerű piaci árcsökkenések megakadályozására szolgál. Van olyan tőzsde is, ahol lépésköz vizsgálati (tick test) szabály érvényes, amely lényegét tekintve azonos a pozitív árelmozdulás szabályával. Részvényt rövidre eladni csak „zero uptick” azaz zéró pozitív árelmozdulás mellett lehet, azaz a kötés árfolyamának magasabbnak kell lennie, mint az előző kötésé volt, illetve a kötés árfolyama maradhat változatlan, de a közvetlenül megelőző kötés árfolyamánál magasabbnak kell lennie. Ennek a szabálynak az angol neve „zero uptick” (zéró pozitív árelmozdulás) vagy „zero plus tick” (zéró plusz árelmozdulás). A CFD olyan kereskedő számára jelent előnyt, aki az adott részvényhez borúlátóan viszonyul, mert a CFD-re nézve se a zéró pozitív árelmozdulás , se a zéró plusz árelmozdulás szabálya nem érvényes.

Nem könyvelt műveletek

Olyan kötések, jutalékok, amelyeknek a könyvelése még nem történt meg. Például a mai napon végrehajtott ügyletet a rendszer a következő munkanapon könyveli.

Nem letéti pozíció

A letét fedezeteként tartott értékpapírok (például részvények, kötvények stb.) aktuális piaci értéke. A piaci értéket a rendszer a vételi árfolyam alapján számítja ki.

Nem realizált nyereség/veszteség

A tőkeáttétellel kereskedett termékekben felvett pozíciók realizálatlan nyeresége/vesztesége.

Nemzetközi bankszámla szám (IBAN)

Az IBAN szám a kedvezményezett országának, a bankjának és bankfiókjának a kódja mellett tartalmazza a bankszámla számát is.

Segítségével történik a külföldre irányuló fizetések automatikus feldolgozása.

Az IBAN szám a kedvezményezett bankjától szerezhető be. Használata az EU-ban kötelező.

Nettó kitettség

A kereskedő nettó kitettsége egyenlő aktuális pozícióinak a számla pénznemére konvertált névértékével.

Forex kereskedésben a nettó kitettség az összes Forex pozíciónak a számla bázisdevizájára átváltott értékével egyenlő.

Nézet

A nézet a képernyőn megjelenő munkafelület egy fülére utaló szakszó. A nézet kereskedési és információs modulokat is tartalmaz.

Ön tetszés szerint adhat hozzá, változtathat meg vagy törölhet nézeteket.

Például, lehet olyan nézetre szüksége, amelyet adott instrumentum, például az USDJPY kereskedésére kíván használni, ezért ez a nézet konkrétan az USDJPY párral kapcsolatos grafikonokat, kereskedési és elemzési modulokat fogja tartalmazni.

A kereskedők rendszerint szoktak a számlájuk összesítését tartalmazó nézetet is készíteni. A platform az első lépések megkönnyítése érdekében néhány alapértelmezett nézetet is felkínál.

Nyereség realizálása (profit taking)

Pozíció zárása a nyereség realizálása érdekében. A pozíció zárásához rendszerint limit ajánlatot alkalmazunk, így a nyereséget azonnal realizáljuk, ha a piacon az árfolyam egy adott szintet áttör.

Nyitott pozíció

Devizában felvett és még nem ellentételezett pozíció.

Ha például 100 000 USDJPY-t vásárolunk, a pozíciónk mindaddig nyitott, amíg azt 100 000 USDJPY eladásával nem ellentételezzük.

Nyitott ügyletek fedezetigénye

A pozíciókhoz pillanatnyilag felhasznált fedezet, amely a készpénz egyenlegből, a még nem könyvelt azonnali és forward devizapozíciókból valamint a devizaopciók még nem könyvelt implikált értékéből adódik.

Free Demo