L

L

Lapultság

A megfigyelt adatok átlag körüli eloszlásának leírására használatos statisztikai mutató.

Néha a volatilitás volatilitásának is nevezik.

Nagy lapultság esetén a grafikon vastag farkat, lapos és egyenletes eloszlást mutat, míg a kis lapultságot a grafikonon vékony farok és az átlag felé sűrűsödő eloszlás jellemez.

Lehívás

Amikor az opciót lehívjuk, érvényesítjük azt a jogunkat, miszerint a mögöttes eszközt az opciós szerződésben rögzített áron megvehetjük vagy eladhatjuk.

Lehívási ár (küszöbár)

Opciós szerződésben az instrumentumra nézve megadott árfolyam, amely (más tényezőkkel, például az opció futamidejével és a piac volatilitásával együtt) az opciós kontraktus árát befolyásolja.

Lejárat időpontja

A lejárat időpontja az a nap, amikor az opció futamideje véget ér. Az olyan opciót, amelyet csak a lejárat időpontjában lehet lehívni, európai opciónak nevezik. Vannak olyan opciók is, amelyek az opciós szerződés létrejötte után a lejárat napjával bezárólag bármikor, vagy a szerződéses futamidő alatt kizárólag konkrét időszakok elteltével hívhatók le. Az előbbit amerikai, az utóbbit bermudai (közép-atlanti) típusú opciónak nevezzük.

Leszállítás időpontja

Határidős kontraktus mögöttes termékeinek leszállítására kijelölt időpont. Határidős kontraktusba történő spekulatív befektetés esetén a kontraktussal felvett határidős pozíciót ekkor vagy ekkorra le kell zárni.

Letét

Adott befektetési pozíció létesítéséhez szükséges tőke (fedezet), amelyet az aktuális érték százalékában fejezünk ki.

Ha letét elhelyezése mellett (azaz tőkeáttétellel vagy idegen tőkét bevonva) kereskedünk, akkor a befektetésre kiválasztott instrumentum aktuális értékének csak egy bizonyos részét kell letétbe helyeznünk.

Ha például a kereskedés tárgyát képző áru letéti követelménye 5%, akkor befektetésünk tőkeáttétele hússzoros. Konkrétan 10 000 USD összegű letét elhelyezésével 200 000 USD értékű pozíciót tarthatunk.

 

Letét fedezeteként nem felhasználható

Jelenlegi befektetéseinek egy bizonyos hányada, amely nem használható fel letét fedezeteként. A vonal azt a mennyiséget mutatja, amely nem használható fel letéti fedezetként.

Letétfeltöltési felszólítás

Aki túllépi a számára a számlaműveletekhez megengedett letétet, letétfeltöltési felszólítást kap, hogy orvosolja a helyzetet.
Ha el akarjuk kerülni, hogy pozícióinkat ilyen esetben a szolgáltató lezárja (és bennünket a kereskedésből kizárjon), a nyitott pozíciókat le kell zárni, csökkenteni kell, vagy a pozícióik fedezéséhez tőkét kell átutalni.

Likvid(itás)

Olyan tulajdonság, amelynek köszönhetően egy-egy eszköz könnyen és minimális veszteség mellett váltható készpénzre. A kimondottan rövid lejáratú kincstári jegy jó példa a likvid befektetésre. A piac akkor likvid, ha az ott folyó tevékenység elegendő mind a vevők, mind az eladók kielégítésére.

Limit ajánlat

Limit ajánlattal rendszerint azért lépünk a piacra, hogy előre meghatározott árfolyamszinten profitot érjük el. Vétel esetén a limit ajánlatot az aktuális árfolyam alatt visszük be, így az akkor teljesül, ha az árfolyam eléri vagy áttöri az ajánlatban meghatározott árszintet. (Ha a limit ajánlatot az aktuális árfolyamnál magasabb ár meghatározása mellett tesszük, akkor az a limit árnál alacsonyabb legjobb elérhető vagy azzal egyenlő áron azonnal teljesül.)

Az eladásra tett limit ajánlatot az aktuális árfolyam felett visszük be, így az akkor teljesül, ha az árfolyam áttöri az ajánlatban meghatározott árszintet. (Ha a limit ajánlatot az aktuális árfolyamnál alacsonyabb ár meghatározása mellett tesszük, akkor az a limit árnál magasabb legjobb elérhető vagy azzal egyenlő áron azonnal teljesül.) Amikor a limit ajánlatot aktiváljuk, a piacon elérhető áron a lehető leghamarabb teljesülni fog.

Ne feledjük, hogy amennyiben a piacon a nyitó ár az általunk meghatározott limit árnál jobb, akkor az ajánlatunk nem feltétlenül azon az árfolyamon fog teljesülni, amelyen bevittük. A határidős kereskedésben bevitt ajánlat lehetőség szerint teljesül, és a fennmaradó mennyiség limit ajánlat formájában teljesülésre várva a piacon marad. CFD esetében a bevitt ajánlat lehetőség szerint teljesül, és a fennmaradó mennyiség limit ajánlat formájában teljesülésre várva a piacon marad.

Free Demo