E

E

Egy részvényre jutó nyereség (EPS)

Az EPS mutató az adott társaság nyereségének és forgalomban lévő részvényeinek hányadosa.

Ha egy adott társaság éves nyeresége 10 millió USD, forgalomban levő részvényeinek száma 10 millió darab, akkor az EPS értéke részvényenként 1 USD.

A társaságok az EPS számításához a beszámolási időszakban közkézen forgó részvények súlyozott átlagát szokták használni.

Egyéb fedezet

Online kereskedésre nem alkalmas instrumentumok. Ilyen instrumentum a kötvény és a másik banktól átvett pozíció.

Egyik visszavonja a másikat (O.C.O.) ajánlat

Ez az ajánlat tulajdonképpen két ajánlatból áll. Ha a piaci feltételek miatt bármelyik ajánlat teljesül, a kapcsolódó ajánlatot a rendszer automatikusan visszavonja.

Eladási ajánlat

Az aktuális eladási árfolyam mellett eladásra bevitt limit ajánlat.

Eladási árfolyam

Ezen az árfolyamon vásárolható meg az adott instrumentum. Rövidebb megnevezése az „eladási ár”. Forex kereskedésben ezen az áron tudjuk a (pár bal oldalán álló) bázisdevizát a pár másik oldalán szereplő (jegyzett/változó) deviza eladása ellenében megvásárolni. Az EURUSD 100 000 vásárlása azt jelenti, hogy a vevő dollárért vásárol 100 000 eurót.

Eladási árfolyam

Ezen az árfolyamon adható el egy adott instrumentum.

Forex kereskedésben ezen az áron tudjuk a (bal pár oldalán álló) bázisdevizát a pár másik oldalán szereplő (jegyzett/változó) deviza eladása ellenében megvásárolni.

Az EURUSD 100 000 vásárlása azt jelenti, hogy a vevő dollárért vásárol 100 000 eurót.

Eladási opció

Eladási opciót lehet vásárolni és eladni.

Eladási opció vétele esetén megszerezzük jogot arra, hogy az alapterméket a kialkudott lehívási áron lejáratkor eladjuk, de erre nem kötelezzük magunkat (európai opció).

Eladási opció kiírása esetén kötelezzük magunkat arra, hogy az alapterméket a kialkudott lehívási áron lejáratkor megvesszük (európai opció).

Ellenállás

Olyan árszint, amelynek elérése esetén az addig emelkedő árfolyam megtorpan, amikor a piac szereplői az adott instrumentumot elkezdik eladni. Az ellenállás ellentéte a támasz.

Ellenoldali deviza

A Forex kereskedésben azt a devizát jelöli, amellyel a befektető fizet, vagy amelyet a kötése ellenében kap. Például az EURUSD esetében a változó deviza az USD, azaz egy egységnyi euró változó mennyiségű dollárt ér. Aki eurót vesz, dollárral fizet, és aki eurót ad el, az dollárt kap cserébe. A devizapár másik tagját (példánkban az eurót) bázisdevizának nevezzük.

Elsődleges ajánlat

Háromirányú vagy Ha teljesül típusú következményes ajánlathoz tartozó elsődleges ajánlat. A kapcsolódó (második körös) ajánlat az elsődleges ajánlat teljesülésével válik aktívvá.

Értékcsökkenés

Adott instrumentum árfolyamának csökkenése.

Értéknap

Az a nap, amikor a kereskedésben végrehajtott tranzakció elszámolása megjelenik a számlánkon.

Értékpapírok

Társaság, kormányzat vagy egyéb szervezet által befektetési céllal kibocsátott instrumentum, kivéve a biztosítási kötvényt és az rögzített évjáradék kötvényt. Az értékpapír rendszerint részvény vagy kötvény.

Érvénytelenítés (Outstrike)

Olyan árszint, amelynek a futamidő alatti elérése az Opciót azonnal érvényteleníti.

Esés

Adott instrumentum árfolyamának csökkenése.

Eszköz

Az opciós kereskedésben a mögöttes termék szokványos megnevezése. Ez az a pénzügyi instrumentum, amelyen az opció, mint származékos termék, alapul. Például, az IBM részvényopció mögöttes terméke, azaz eszköze maga az IBM részvény.

Európai opció

Olyan opció, amelyet csak a lejárat időpontjában lehet lehívni.

Free Demo