A

A

Adott dátumig érvényes (GTD)

Olyan ajánlat, amely a kereskedő által meghatározott időpontig érvényes. Az ajánlat érvényét veszti, ha a kereskedő által meghatározott időpontig nem teljesül.

Ajánlat

Adott instrumentum vételére vagy eladására adott kereskedési megbízás. Legfőbb típusai a Limit és a Stop ajánlat.

Ajánlat futamideje

Az ajánlat érvényességének időtartama. A részleteket lásd a Napi (DO) és a Visszavonásig érvényes (GTC) ajánlat alatt.

Ajánlati árfolyam

Ezen az árfolyamon adható el egy adott instrumentum. Forex kereskedésben ezen az áron tudjuk a (bal pár oldalán álló) bázisdevizát a pár másik oldalán szereplő (jegyzett/változó) deviza vétele ellenében eladni. Az USDJPY 100 000 eladása azt jelenti, hogy az eladó 100 000 dollárért vásárol japán jent.

Alárendelő ajánlat

„Ha teljesül” típusú ajánlat, amely két ajánlatból áll:

  • egy elsődleges ajánlatból, amely a piaci feltételek függvényében azonnal teljesül, és
  • egy másodlagos ajánlatból, amelynek státusza akkor vált aktívra, ha az első ajánlat teljesül.

Állapotsor

A kereskedési platform felhasználói felületének illetve több kereskedési modulnak az alján található sáv, ahol a rendszer az üzeneteket kijelzi, és az állapotra vonatkozóan tájékoztatást ad.

Amerikai típusú opció

Olyan opció, amelyet tulajdonosa nemcsak a lejárat napján, hanem előtte is lehívhat.

Analízis

Adott instrumentum historikus árfolyamadatainak vizsgálata és elemzése az árfolyam jövőbeli alakulásának előrejelzésére.

Árfolyam

Adott fizetőeszköznek a másik fizetőeszközben kifejezett értéke. Például, egy argentin dollár értéke lehet 58 USA dollárcent vagy 70 japán jen. A devizapiacokon szabadon forgó devizáknak van azonnali árfolyama (amelyet a helyszínen azonnal, avagy pontosabban két munkanap elteltével elszámolt üzletekre alkalmaznak), és van forward árfolyama is (amely esetében az azonnali árfolyamot a futamidő alatt a két fizetőeszköz kamatkülönbözetével korrigálják). Egy-egy ország több módon is meghatározhatja fizetőeszközének árfolyamát.

  • A lebegtetett árfolyam rendszerében egy-egy fizetőeszköznek a piacon kialakul a saját szintje.
  • A csúszó leértékeléssel vagy rugalmasan rögzített árfolyam a hivatalosan rögzített árfolyamot gyakori apró korrekciókkal módosítja, amelyek elméletileg azt a célt szolgálják, hogy az átértékelésre vagy leértékelésre ne lehessen nagyban spekulálni.
  • A rögzített árfolyam rendszerében a fizetőeszköz értékét a kormány és/vagy a jegybank határozza meg.

 

Árfolyam alatti (OTM)

Belső érték nélküli opció.

Ha az opció árfolyam alatt jár le, értéktelen.

Árfolyam alatti az a vételi (call) opció, amelynek a lehívási ára magasabb az aktuális piaci árfolyamnál, valamint az olyan eladási (put) opció, amelynek a lehívási ára alacsonyabb, mint az aktuális piaci árfolyam.

Árfolyam felett (ITM)

A vételi opció akkor árfolyam feletti (in-the-money, ITM), ha a mögöttes részvény árfolyama magasabb, mint az opció lehívási ára. Az eladási opció ezzel szemben akkor árfolyam feletti, ha a mögöttes részvény árfolyama alacsonyabb, mint az opció lehívási ára. A lejáratkor 0,01 ITM opciót a rendszer automatikusan lehívja.

Árfolyam/nyereség (PE) arány

Részvényárfolyam, osztva az egy részvényre jutó nyereséggel.

Árfolyam-különbözeti kontraktus (CFD)

A CFD kereskedhető származékos tőzsdei termék. A CFD ára az alaptermék árával azonos módon viselkedik. A CFD a részvényekkel való hagyományos kereskedéshez képest számos előnyt kínál, a kötések tőkeáttétellel és közvetlenül történnek, tehát nem kell megvárni, amíg a bevitt ajánlat teljesül valamelyik tőzsdén.

Árfolyamon lévő (ATM)

Az a helyzet, amikor egy opció küszöbára a mögöttes értékpapír határidős árával megegyezik (vagy közel azonos).

Árfolyamon lévő (ATM) határidős küszöbár

Az opció árfolyamon levő határidős küszöbára a mögöttes termék kamatkülönbözet alapján számított sima (outright) határidős ára konkrét jövőbeli időpontban.

Árjegyző

Olyan elismert intézmény vagy magánszemély, aki bármikor hajlandó bizonyos értékpapírokkal kereskedni, ha valamelyik kereskedő venni vagy eladni akar. Az árjegyző az eladási és értékesítési ár különbözete, azaz az árrés miatt hajlandó vételi, illetve eladási szándékát folyamatosan fenntartani.

Árrés (indexpontokban)

Az kereskedési instrumentum eladási és vételi árfolyama közötti különbözet, az előbbi árfolyamon lehet az instrumentumot eladni, az utóbbin pedig megvenni.

Áttételes kereskedéshez rendelkezésre álló fedezet

Az áttételes kereskedéshez rendelkezésre álló összeg, amely a számlaérték és a letétként felhasznált fedezet különbözete.

Áttörés

Olyan esemény, amikor egy adott instrumentum árfolyama a kereskedés során egy meghatározott szintet elhagy. Ha például egy vételi limit ajánlat teljesítési árát 100-ra állítjuk be, és az ár 105-ről 95-re ugorva áttöri a 100-as árszintet, az adott ajánlat piaci ajánlattá válik, és a lehető leghamarabb teljesül.

Automatikus végrehajtás

Az adott instrumentumnak az a legnagyobb mennyisége, amely még azelőtt automatikusan végrehajtható, hogy azt a tőzsdeügynök manuálisan („élő árral”) visszaigazolja. Volatilis piaci feltételek mellett az automatikus végrehajtás szünetelhet.

Azonnali

A piaci árfolyamon közvetlenül létrejött ügylet, amelynek szokásos elszámolási időpontja (értéknapja) a kötéstől számított két nap.

Azonnali piac

A piacnak az a része, amely a tranzakciók azonnali elszámolását írja elő.

Az azonnali kifejezés pontos jelentése adott árura, értékpapírra vagy devizára nézve a helyi szokásoktól függ.

Az Egyesült Királyság, az USA és Ausztrália devizapiacain az azonnali szó azt jelenti, hogy a teljesítésre két nap múlva kerül sor.

Free Demo