Tőzsdén kereskedett termékek

A tőzsdén kereskedett termékek olyan pénzügyi eszközök, amelyek kereskedése tőzsdei intézményen keresztül történik. Ez az ügyletek kezeseként szolgál és magára vállal bizonyos jelentős kockázatokat, mint amilyen a hitelkockázat. A tőzsde segítségével valósul meg az ügyletek elszámolására is. A tőzsdén – több oknál fogva – csak nagyon standardizált eszközökkel kereskednek. Ilyenek például a részvények, a kötvények, a határidős ügyletek, az opciók és az ETF-ek. A tőzsde alternatívájaként működik az ún. OTC piacon történő kereskedés.
 
A tőzsde egy olyan intézmény, amely befektetési eszközök piacának szervezésével foglalkozik. Formája a kétoldalú árverés, melynek során az adott eszköz végső áráról a kereslet és a kínálat dönt. A tőzsde az egyik oldalon a kibocsátókat tömöríti, akik kiegészítő tőkéhez szeretnének jutni, a másik oldalon pedig a befektetőket, akik gyarapítani szeretnék szabad pénzeszközeiket. A tőzsde ezenkívül instrumentumok ezt követő (kibocsátás utáni) kereskedésének közvetítésével is foglalkozik, melynek során az instrumentumok csak tulajdonost cserélnek, ebben az esetben az ügylet mindkét oldalán befektetők állnak.
 
A tőzsdéhez csak a tőzsde tagjainak van hozzáférése, akik ügyfeleik nevében kereskedhetnek. Csehországban a tőzsdének 25 tagja van, ők az ún. árjegyzők. Ha egy egyéni befektető a tőzsdén akar kereskedni, valamelyik tőzsdei tag szolgáltatásait kell igénybe vennie.
 
A pénzügyi eszközök tőzsdei kereskedésének számos előnye van. A tőzsde mindenekelőtt a kereskedett eszközök nagyobb likviditását kínálja, éppen az árjegyzők jelenlétének köszönhetően. A tőzsdén kereskedett eszközök standardizáltak és az egyszerű befektető számára sokkal érthetőbbek, mint az OTC termékek. Ezzel a tőzsde az ügyletek nagyobb átláthatóságát is biztosítja. Összességében tehát a tőzsde megkönnyíti a pénzügyi eszközök átruházhatóságát és kereskedhetőségét.
 
Részvények
 A részvények túlnyomó többsége a tőzsdén kereskedhető. Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírról van szó, amelyek tulajdonosuknak számos előnyt kínálnak:

  • ​részvételi lehetőséget a társaság döntési folyamataiban – részvétel a részvényesek közgyűlésén
  • részesedés a társaság nyereségén – részesedés az osztalékból, amennyiben kifizetésre kerülnek
  • részesedés a társaság felszámolása utáni értékéből – a társaság megszűnése esetén
A részvénykereskedés nagyon egyszerű, mindössze egy nyitott számlára van szükség valamelyik tőzsdei tagnál vagy brókernél.
 
Kötvények
 A kötvény vagy váltó egy adósságlevél, amelyik bizonyítja a meglévő adósságot. A kötvényből rendszeres fizetések – vagyonjegyek származhatnak, vagy lehet diszkontált is. A diszkontált kötvény a kötvény lejáratkori névértékénél alacsonyabb áron cserél gazdát. A két ár közötti különbség jelenti a befektető hasznát. A vagyonjegyes és a diszkontált kötvényeken kívül azonban további kötvényfajták is léteznek.
 
A kötvények tőzsdei kereskedése ugyanolyan egyszerű, és ugyanúgy is zajlik, mint a részvényeké.
 
Származékos ügyletek
 A tőzsdén kereskedett származékok több fajtája közül a legismertebbek a Futures határidős kontraktusok és az opciók.
 
A Futures határidős kontraktus  két fél közötti szerződés a mögöttes eszköznek egy jövőbeli időpontban történő átruházásáról. Előre rögzítésre kerül azonban az eszköz ára, mennyisége és az adásvétel időpontja is. A Futures egy másik származékos ügylet, a forward standardizált formája – ez utóbbival az OTC piacokon kereskednek. Példa az egyszerű futures határidős kontraktusra: 2014. december 1-én a futures tulajdonosa megvásárol 1000 hordónyi Brent kőolajat 102 dollár hordónkénti áron. A futures segítségével elsősorban nyersanyagokat és devizákat kereskednek.
 
Az opciók olyan származékok, amelyek tulajdonosuknak jogot (nem kötelességet) biztosít, hogy egy előre meghatározott időpontban, előre meghatározott áron megvegyen/eladjon egy meghatározott mennyiségű mögöttes eszközt. Ezt az árat az opció úgynevezett teljesítési árának (strike price) nevezzük. Mivel az opció eladója hátrányban van, ún. opciós prémiumot kap. Opciók segítségével részvényeket, nyersanyagokat, devizákat stb. kereskednek.
 
ETF
 Az ETF az Exchange-Traded Fund, vagyis a tőzsdén kereskedett alap rövidítése. Leegyszerűsítve, egyfajta tanúsítványról van szó, amely tulajdonjogot létesít az alap vagyonára vonatkozóan. Ez a tanúsítvány aztán a részvényhez hasonlóan viselkedik, vagyis könnyen kereskedhető a tőzsdén.