Teljes körös jutalék

A teljes körös jutalék (angolul round turn, RT) egy jutaléktípus, melyet a brókercég (bróker) számol fel, teljes körű üzletkötés fejében.  Ez magában foglalja a pozíció nyitásáért és zárásáért fizetendő jutalékot, egészen az üzlet lezárásáig. Egyes brókerek ezeket a jutalékokat külön-külön számolják fel, ez a félkörös jutalék. A kereskedő a jutalék felét a pozíció nyitása fejében fizeti, fennmaradó részét a pozíció zárásánál. A teljes és a fél körös jutalék fogalmát elsősorban a határidős szerződéseknél alkalmazzák. 

A bróker közvetítő, aki vételi vagy eladási szerződéseket jogosult foganatosítani a tőzsdén és a befektetők megbízásai alapján ügyfelei számára köt üzletet. Ezért a szolgáltatásért természetesen díjat számláz.

A brókerek jutaléka: átalányösszegű és tranzakciós jutalékok
Alapjában a jutalékok két változatával találkozhat a befektető a brókercégnél. Megegyezhetnek átalányösszegű jutalékban, mely nem függ az átutalások mennyiségétől, illetve tranzakciós illeték, ahol a brókert jutalék illeti, minden tranzakció összegének egy kis százaléka. Következő lehetőség e két illeték kombinációja, egy viszonylag alacsony fix összeghez még hozzászámolunk egy még alacsonyabb tranzakciós díjat.

Teljes körös jutalék
A bróker az üzletkötésért teljes körös tranzakciós jutalékot számlázhat, ún. egy jutalékot a teljes üzletkötésért (egy illeték a pozíció nyitásának és zárásának fejében).  Ezt jutalékfizetési módszert a határidős szerződéseknél alkalmazzák. Általában a bróker teljes körös tranzakciós jutalékot számláz (RT), 30 - 80 USD-t egy szerződésért.  Az elektronikus kereskedés bevezetésével a jutalékok összege jelentősen csökkent, az on-line üzletkötés RT díja mintegy 5 USD. Összehasonlításképpen 1990-ben az RT közvetítői díja 150 USD volt szerződésenként.

Fél körös jutalék
Egy másik jutalékszámlázási módszer, hogy a bróker minden egyes tranzakció fejében illetéket számít fel.  Külön a vételi és külön az eladási megbízásért, tehát fél körös jutalékot. Ezt a jellegű illetéket a határidős szerződéseken kívül a részvényekkel történő kereskedésben és a derivatív ügyleteknél szintén alkalmazzák. A brókercégek tranzakciós díjai a Cseh Köztársaságban 0,1-0,4 % százalék körül mozognak, a befektetett összegtől függően, tehát például 0,1 % a pozíció nyitásánál és 0,1 % a pozíció zárásánál. A tranzakciós jutalékok összege jelentősen különbözhet egyes brókercégeknél.  Általában érvényes, hogy minél magasabb a befektetett összeg, annál alacsonyabb a tranzakciós díja.

Más, különböző brókerszolgáltatások illetékei
Egyes brókerek teljes körű szolgáltatást kínálnak (ún. full servis – FS), amelynek keretében különböző magasabb szintű szolgáltatást nyújtanak, az ügyfél teljes portfóliójának kezelését, különféle szakmai konzultációt és hasonlókat. Ezen szolgáltatások díjai sokkal magasabbak, mint a puszta tranzakciós díjak. Átengedhetik akár a teljes portfólió aktív kezelését is. A teljes portfólió kezelésénél a brókert  a tranzakciós jutalék per szerződésen kívül, a beruházás hozamának néhány százaléka is illeti. Leggyakoribb módja e szolgáltatásoknak az online kereskedés, ahol a befektető nem érintkezik a brókerrel és minden vételi vagy eladási megbízást elektronikus úton, számítógép segítségével intéz, ezt kereskedési platformnak nevezzük. Egyedül, ami szükséges, az az internetes kapcsolat. Az online szolgáltatás során megkötött szerződésért általában a legalacsonyabb jutalék fizetődik.