Technikai elemzés OHLC oszlop diagram segítségével

A technikai elemzés tipikus módja az OHLC oszlop diagram, aminek segítségével a pénzügyi aktívum ármozgása figyelhető meg egy időszakon belül. Az OHLC oszlop diagram ábrázolja a nyitó, maximum, minimum és a záró árfolyamot is, ennek alapján született a megnevezése is. A befektetőnek nem csak a történelmi ármozgást szemlélteti, hanem az árskálát is, amelyben az adott időintervallumban mozgott. Ezek sokkal inkább a rövidebb távú kereskedésnek szolgálnak alapjául. Az ilyen típusú és a technikai elemzésben alkalmazott más grafikonokat is a várható jövőbeni trend megbecslésére használják. 

A technikai elemzésben alkalmazott grafikonok értelmezése azon az elven alapszik, hogy annak érdekében, hogy megjósolhassuk az árfolyam várható alakulását, ismernünk kell az adott pénzügyi eszköz korábbi áralakulását. A grafikonnak tipikus vízszintes tengelye van, mely az időintervallumot képviseli és függőleges tengelye, amely az árfolyamot jelenti.

Az OHLC grafikon
Az OHLC grafikont (Open- High-Close-Low) úgy ábrázoljuk, hogy a vízszintes tengelye jelenti az elemzett időintervallumot és a függőleges tengely az árskálát. Így alakulnak ki a grafikon egyes oszlopai. Ezek az oszlopok jelentik az üzleti tevékenységet egy meghatározott időszakon (perc, öt perc, óra, nap, stb.) belül. 

Minden oszlopon bejelölik a pénzügyi instrumentum nyitó árát, maximumát, minimumát és záró árfolyamát. Az oszlop csúcsa ábrázolja az adott időszak legmagasabb árfolyamát (high), a legalacsonyabban lévő pont viszont a minimum árat (low). A bal oldali kiágazás a nyitó ár (open), a jobb oldali kiágazás jelenti a záró árfolyamot (close). A jellegzetes oszlopot a következőképpen szemléltetik: Mind a négy ár helyzete nem biztos, hogy pontosan ezen a ponton fog helyezkedni és ezért a grafikon egyes oszlopai különbözőféleképpen deformálódhatnak. További összefüggő oszlopok behelyezésével, a következő OHLC oszlop grafikont kapjuk:
Annak érdekében, hogy a grafikon áttekinthetőbb legyen, miszerint az eladók, vagy a befektetők uralták-e a piacot, az egyes oszlopok bizonyos színeket kapnak, például a bika hangulat (az aktívum árfolyama növekszik) általában zöld, fehér, vagy kék és a medve hangulat (az árfolyam csökken) piros, vagy fekete színű lesz.

Az OHLC diagram értelmezése
Az oszlopdiagramok előnye, hogy vizuálisan sok fontos információt nyújtanak. A befektetők számára lényeges a nyitó és a záró árfolyam. A nyitóár azért fontos, mert tükrözi a piac résztvevőinek pszichológiáját és hangulatát, milyen áron hajlandók üzletet kötni, a kereskedési nap elején. A záró árfolyam azért lényeges, mert azt jelzi, hogy milyen áron hajlandók a kereskedők tartani a pozíciót az éjszaka folyamán (az kereskedési időn kívül). A befektetők alacsony hajlandósága mellett megtartani a pozíciót, az adott eszköz záró ára mélyen a nyitó árfolyam alatt lehet és fordítva, amennyiben a záró ár magasabb, vagy lényegesen magasabb a nyitó árnál, bika trendet mutat és magas vételi aktivitást. Ugyanilyen fontos az ár minimumának és maximumának figyelemmel kísérése és ezek kapcsolata a nyitó- és a záró árfolyammal kapcsolatban is. Hogyha a close nagyon közel van a napi maximumhoz, azt jelenti, hogy a kereskedést a vásárlók fokozott érdeklődése uralta. Amennyiben a close a napi minimumhoz közelít, ami az árat illeti, azt jelzi, hogy az üzleti nap során az eladók domináltak.
 Az OHLC grafikon egyszerűsített változata az ún. HLC diagram, amely csak a napi maximum, minimum és záró értéket ábrázolja.