Technikai elemzés HLC pozíció diagram segítségével

Technikai elemzés HLC pozíció diagram segítségével
A HLC pozíció diagram olyan technikai elemzési forma, mellyel megmagyarázható és szemléltethető a pénzügyi aktívum árfolyamának időbeli változása. Ezt fejezi ki a diagram megnevezése is, az adott pénzügyi eszköz – high, low és close, azaz maximum, minimum és záró értéke. A HLC grafikon az OHLC diagram egyszerűsített változata, mely még ezen felül ábrázolja a nyitó árfolyamot is. A HLC diagram továbbá módosítható VHLC grafikonná is, mely a hagyományos HLC grafikontól eltérően tartalmazza az ügylet mértékét is (ún. volumenjét). Ezek és az ehhez hasonló diagramok a technikai kereskedők részére, a várható trend megbecslésére szolgálnak.

A grafikon vízszintes tengelye képviseli az időszakot és a függőleges tengely az árfolyamot. A HLC grafikont (High-Low-Close) úgy ábrázoljuk, hogy a vízszintes tengelyen megjelöljük az időt és a függőleges tengelyen az árskálát. Így alakulnak ki a grafikon egyes oszlopai. Ezek az oszlopok jelentik az üzleti tevékenységet egy meghatározott időszakon (perc, öt perc, óra, nap, stb.) belül.

A HLC grafikon összetevői
Az oszlopokon bejelölik a pénzügyi instrumentum maximumát, minimumát és záró árfolyamát. Az oszlop csúcsa ábrázolja az adott időszak legmagasabb árfolyamát (high), a legalacsonyabban lévő pont viszont a minimum árat (low). A jobb oldali kiágazás jelenti a záró árfolyamot (close). Ez a kiágazás az egész oszlopon keresztül is vezethet (lásd a lenti ábrát).
A HLC grafikon az OHLC diagram egyszerűsített változata. Az OHLC grafikon a fent említetteken kívül, tartalmaz még egy bal oldali kiágazást, a nyitó árfolyamot. Egyes befektetőknek nagyon lényeges információ a nyitó árfolyam is, másoknál ellenben magasabb kifejezési tartalommal bír éppen a záró érték. 
A HLC grafikon tehát a grafikus ábrázolásnak egyszerűsített változatát képezi, melyek mellőznek bizonyos jelzéseket, amelyek a nyitó árfolyamhoz kapcsolódnak és kevésbé értékes információkat tartalmaznak. Éppen ezért a HCL diagramok egyes befektetők számára áttekinthetőbbek, mint az OHLC grafikonok.

A HLC diagram értelmezése
A befektetők számára igencsak értékes információk az üzleti nap legalacsonyabb, legmagasabb és a záró árfolyamai. A záró árfolyam azért, mert érzékelteti, milyen áron hajlandók tartani a pozíciót a kereskedők az üzleti órákon kívül. Hogyha a befektetők alacsony hajlandóságot mutatnak az eszköz visszatartására, a záró árfolyam mélyen a maximum (high) alatt lesz és ez a medve trend kezdetét, illetve folytatását jelentheti. Ellenkezőleg, amennyiben a záró árfolyam a minimum (low) árhoz képest nagyon magasan van, a vásárlók fölényét jelöli és a bika trend kezdetét, vagy folytatását jelölheti. A befektetők az open, low és close árfolyamok viszonyát követik figyelemmel, továbbá az egyes szomszédos oszlopok között lévő kapcsolatot. Amennyiben a close az adott napon a high-hoz n közelít, a vásárlók növekvő érdeklődését jelenti a kereskedés során. Hogyha close a low-hoz van közel, a kereskedési nap folyamán az eladók domináltak.

HLC grafikon mértéke
A HLC diagram módosított változata a VHLC grafikon, mely tartalmazza még az ügylet nagyságának, mértékének (volumen) az információját is. Az ügylet nagysága a grafikonon, a vízszintes tengelyen található. A magas oszlop magas vételi, illetve eladási tevékenységet jelent, az alacsony oszlop alacsony mértékű ügyletet jelez. Az ügylet nagysága kiegészítő információként szolgálhat a pozíció diagram adataihoz. Magas mértékű ügylet fokozatosan emelkedő záró árfolyammal együtt, a vételi trendet igazolják és éppen ellenkezőleg, a magas mértékű ügylet és csökkenő záró árfolyam azt jelzi, hogy a piacot az eladók uralják.