Swap

A swap (az angol „felcserélés, csere" nyomán, nevezik még csereügyletnek is) olyan pénzügyi származék, amely lehetővé teszi a készpénzáramlás (cashflow), a kamatlábak, az értékpapírok és számos más instrumentum cseréjét a két fél számára oly módon, hogy az összhangban áll a piac jövőbeni alakulásával kapcsolatos elvárásaikkal. Hagyományosan olyan cseréről van szó, amely a kölcsönök kamatainak optimalizálását vagy törlesztését célozza, vagy biztosítékot nyújt az adósságtörlesztéssel kapcsolatos gondok esetén. Viszonylag új típusú swap a deviza swap, amely azonnal kedvelt és gyakran használt pénzügyi származékká vált. A legtöbb swap közös vonása az a körülmény, hogy nem tőzsdei származékokról van szó, mivel igazodnak mindkét fél lehetőségeihez. A leggyakoribb swapok közé tartozik a kamatswap, a devizaswap, a currency swap és a kötvénykockázati swap (hitelkockázati csereügylet).

A kamatswap
A kamatswap vagy angolul interest rate swap (IRS) a legtöbbet alkalmazott swap, amely fixkamatozású pénzáramlást (kamatlábat) konvertál változó kamatozásúra és fordítva, miközben a kifizetések szabályos időközönként zajlanak. Az egyik fél változó kamatlábat, a másik pedig fix kamatlábat fizet, csupán a különbségek helyeződnek át.

Főleg olyan helyzetekben használják fel, amikor a rosszul értékelt A szubjektum változó kamatlábat fizet és a jól értékelt B szubjektum fix kamatlábat fizet. Tekintettel az egyes szubjektumok törlesztési képességének eltérő értékelési árfolyamára különbözni fog a potenciális változó kamatlábuk, így bizonyos körülmények között megéri számukra kamatlábakat cserélni. Az A szubjektum így a viszonylag alacsony fix kamatlábakat használja, amelyre a piacon nem tenne szert, a B szubjektum pedig még alacsonyabb kamatlábat nyer, annak köszönhetően, hogy a változó kamatláb esetén figyelembe veszik a szubjektum aktuális értékelési árfolyamát.

Ez a swap nem szükségszerűen kapcsolódik a társaság értékelési árfolyamához, lehetséges, hogy csak arról van szó, hogy az egyik társaság az alacsony fix kamatlábhoz férhet hozzá, miközben változó kamatlábat szeretne. A másik társaság az alacsony változó kamatlábhoz férhet hozzá, de fix kamatlábat szeretne. Ezért ezek a társaságok megegyeznek a kamatswapban és ezeket a kamatlábakat kicserélik – mindegyik a másik társaság kedvező feltételeit hasznosítja.

Devizaswap
A devizaswap vagy más szóval forex swap célja, hogy egy adott devizát – bizonyos összegét és kamatait – egy másik devizára – összegére és kamataira – cserélik, majd visszacserélik. Az első csere azonnal megvalósulhat (így spot művelettel és forwarddal replikázható), vagy bizonyos idő után (így két, eltérő törlesztési idejű forwarddal replikázható). Főleg a bankok által gyakran használt rövid távú származékról van szó.

Currency swap
A currency swap vagy deviza csereügylet egy hosszú távú származék. A két fél egymás között kölcsönöket cserél, amelyek különböző devizákban denomináltak, beleértve az utánuk fizetendő jövőbeni kamatokat. Kicserélik tehát a kölcsönbiztosítékot és a kamatokat is. Ahogy más swapok esetében, a fő motiváció itt is a komparatív előnyök formájában jelentkezik. Az egyik fél egy bizonyos devizában juthat olcsó kölcsönhöz, a másik viszont egy más devizában. Azonban mindkettő szeretne a másik társaság devizájában vezetett kölcsönt, ezért a kölcsönöket a jövőbeni törlesztésekkel egyetemben swap segítségével kicserélik. Ennek a swapnak sok formája van, pl. csak a fizetett kamatok cseréjére kerül sor, esetleg csak a fedezetekre stb.

A fő felhasználása tehát az olcsó kölcsönhöz való hozzáférés tetszőleges devizában, majd a kívánt devizára való cseréje.

A kötvénykockázati swap
A kötvénykockázati swap (vagy hitelkockázati csere, credit default swap – CDS) fedezeti deriváta (származék), amelyet úgy lehet elképzelni, mint valamilyen kereslet (leggyakrabban kötvény) biztosítékát a törlesztésképtelenséggel szemben. A fedezeti swap „vásárlója" pl. kötvényt birtokol és szeretné biztosítani magát a kibocsátó csődje ellen. Megvásárolja tehát a CDS-t, amely a mögöttes eszköz (kötvény) kibocsátójának fedezeti eseménye (pl. csődje) esetén biztosítja számára, hogy a fedezeti swap eladója kiegyenlíti a veszteséget. A swap vásárlója természetesen ezért a biztosítékért fizet. Ritkábban fordul elő, de lehetséges a megállapodás a „kártalanításról" abban az esetben is, ha a társaság csak szerkezetváltozáson megy át, esetleg csökkentik törlesztési képességének értékelési árfolyamát.

A klasszikus fedezettől eltérően külső megkeresésre is lehet vásárolni kötvénykockázati swapot. Vegyük az előbbi példát, amelybe most egy harmadik személy lép be. Ő megvásárolja a kötvénykockázati swapot ugyanarra a kötvényre, annak ellenére is, hogy nem birtokolja.