Spot és spotpiac

Az azonnali vagy spot tranzakció (spot ügylet) egy tranzakció, amelynek tárgya (értékpapír, áru stb.) azonnal leszállításra kerül és az ügyletet a spot dátum során lerendezik (azaz a részeket átruházzák). Spot tranzakciónak tekintik a legfeljebb egyhavi expirációs idejű futurest is. A spot tranzakciók a spotpiacokon zajlanak, olykor a fizikai piac vagy a készpénzes piac megnevezés is használatos.

A lerendezés spot dátuma azt a napot jelöli, amelynél a spotot lerendezik. Az adott piac szokásait veszik tekintetbe. A forex piac esetén rendszerint két munkanap van az ügylet végrehajtására. A tőzsdéken a lerendezés dátuma általában három munkanap.

A spot ellentettje a forward vagy a futures tranzakció, egy hónapnál hosszabb expirációval (határidővel, lejárati idővel). Ilyenkor előre meghatározott idő alatt kerül sor a szállításra és a lerendezés re. A forward és futures tranzakciók a futures piacokon zajlanak.

Spot ár
A spot ár az az ár, amelyen az adott értékpapír vagy áru eladható vagy megvásárolható a spot piacon. Tehát az aktuális piaci árról van szó. Ezt az árat a legfeljebb egy havi határidejű futures tranzakciók esetében alkalmazzák – pl. a kőolaj futuresnél. A futures árat – azaz a hosszabb határidejű futures és a forward kontraktusnál alkalmazott árat – a spot árból vezetik le. Tartalmazza ui. a spot mellett a pénz időértékét is. A kontraktus futamideje alatt ui. pl. a részvények esetében felfuthatnak az osztalékok, a kötvénynél a kupon stb. Ezen kívül az áru tárolása miatt költségek jelentkezhetnek, ennek biztosítási díja (az ún. cost-of-carry költségek) stb.

A spot ár és a futures ár közötti összefüggés
Általában érvényes, hogy a forward ára a forward közeledő expirációjával összhangban fokozatosan közeledni fog a spot árhoz. Ennek oka a forward ár elméleti számításából következik. A lejárati idő közeledésével a cost-of-carry jellegű költségek és a pénz időértéke csökken és csak a spotár marad.

Egy további jelenség az ún. spot-futures paritás, azaz a paritás feltétele a spot és a futures ár között. Ennek érvényességét a kereslet és kínálat törvényeivel igazolhatjuk. Feltételezzük, hogy a kukorica-kontraktus ára magasabb volna, mint a spot ár, még a cost-of-carry beszámítása után is, stb. Így a kereskedő számára lehetőség nyílik az arbitrázsra – a kereskedő spotáron megvásárolhatja a kukoricát és eladhatja a forwardot (azaz leszállíthatja a kukoricát) és elteheti az arbitrázsnyereséget. Azzal, hogy ezt az arbitrázst több befektető is végrehajtaná, aktivizálódnának a kereslet és kínálat törvényei. Több kereskedő a spotár növekedését és a forward árának csökkenését okozná, és ezáltal paritásra tennénk szert.

A következő összefüggés, amely a spot ár és a forward ár között kialakul, leírja az ún. contango-t, illetve a backwardation-t. A spot ár és a határidős ár különbségét nevezzük bázisnak. Képletszerűen ez S-F = bázis.
Amikor egy adott termék határidős árfolyama magasabb a spotárfolyamnál, akkor contango-ról beszélünk (S<F). Fordított esetben, mikor a pillanatnyi ár magasabb, mint a határidős ár, akkor azt backwardation-nek hívjuk (S>F). Más szavakkal, ha a bázis negatív, akkor contango, ha a bázis pozitív, akkor backwardation van az adott piacon.

Spot piacok
A spot piacok olyan piacok, ahol megtörténik a tranzakció azonnali leszállítása. Jelenleg ezek a piacok internetes platformokon alapulnak. A forex kereskedelem, a részvények, de pl. az áruk értékesítése is így történhet. A spot piacokon így kereskedésbe vont árukat spot áruknak vagy spot kommoditásoknak nevezik. A kommoditív futures-szel ellentétben ui. itt elvárható az áru tényleges leszállítása. A futures nagyrészt a spekulációt szolgálja.

E piacokon pl. az energiatermelők a fölöslegeiket eladhatják megrendelőiknek és ezt követően percek alatt leszállíthatják az energiát. Az energiaértékesítés számára ilyen piacokat magáncégek vagy állami ügynökségek szervezhetnek. Ilyen energetikai spot piac pl. az angol National Balancing Point.