RSI

RSI, azaz a Relatív Erősség Index (angolul Relative Strength Index), egy a technikai elemzést segítő eszközök tárából. Ez egy ún. momentum típusú oszcillátor – az árváltozás erősségét és irányát méri. Éréke a 0 és 100 pont közötti zárt skálán mozog, és segít meghatározni, hogy az adott tartomány túladott, vagy túlvett.

Az RSI kiszámítása és paraméterei
A Relatív Erősség Index az aktívum ún. belső erejét fejezi ki. Elsősorban meghatározzuk azt az időszakot, amelyből az RSI indexet kiszámítjuk. Általában a 14 napos periódust alkalmazzák, de ez lehet hosszabb is (például 26 napos), vagy rövidebb (9 napos). Minél rövidebbre állítjuk az intervallumot, annál érzékenyebb lesz az indikátor és ezáltal a jelzések száma is megnő.

Ezek alapján aztán ebben az időszakban kiszámítják a pozitív és a negatív árfolyamváltozások átlagát. A változásoknak az átlagát egyszerű, vagy exponenciális mozgóátlagok segítségével is kiszámíthatjuk. Az állomány relatív erőssége így a változások átlagának aránya. Az eredményt aztán addig indexálják, amíg el nem éri a 0 és a 100 pont közötti értéket.

Az RSI értelmezése
Ezt a mutatót leggyakrabban az árfolyamgörbe alatt vagy fölött ábrázolják. Általában három szintet tüntetnek fel – 30, 50 és 70 pontnál. Az 50 fölötti érték a vásárlók fölényét jelzik a piacon. Amennyiben az árfolyamgörbe a 70-es szintet túllépi, túlvett a tartomány, ami eladási szignált jelent. A kereslet ugyanis túllépte a kínálatot a piacon. Itt a kereslet és a kínálat törvénye lép életbe, az árfolyam csökken és a piac újra visszanyeri egyensúlyát. 

Hasonlóképpen az RSI 50 alatti szintje, az eladók fölényét jelzi. A 30 alatti érték túladott piacot jelent és vételi szignált.
Az RSI árfolyamgörbéjén észrevehető a támasz és az ellenállás szint is. Amennyiben az árfolyam ilyen szint közelében helyezkedik el, akkor az RSI az 50-es érték körül mozog. A mutató leginkább a 30-as és 70-es értékekhez kötődik. Az a szélsőséges helyzet, mint a 80, vagy a 20 igencsak ritka, ellenben az állomány erős momentumára utal.

Trendfordulás
Az RSI 70 fölötti és 30 alatti értéke egy lehetséges közeli trendfordulást jelezhet. Néha előnyösebb hagyni megerősíteni ezt a változást és ezzel magabiztosabb feltételeket teremteni pozícióba történő be- illetve kilépéshez.

Így használhatók az ún, „false swings" (fals jelzések), vagyis a hamis RSI indikátorfordulás. A megerősített vételi szignál és trendfordulás elsősorban 30-as érték alá süllyedéssel kezdődik, majd a fellendülést követő újabb esés, ami azonban nem mélyebb, mint az eredeti mélypont. 

Hasonlóképpen megerősíthető az eladási jelzés is. Az RSI a 70-es szint fölé kerül, rövid időre süllyed, aztán létrehoz egy másik csúcsot, amely azonban alacsonyabb, mint az eredeti csúcs. Ily módon megerősítve az eladási szignált.
 
A jelzés megerősítésére az árfolyam és az RSI divergenciáját is használhatjuk. A medve divergencia arra a jelenségre utal, amikor az árfolyam az új maximumát éri el, az RSI azonban az előző csúcspontot nem lépi túl és alacsonyabb értéknél zárul. Ennél a divergenciánál megnő a medve trendbe történő fordulás esélye. Hasonlóképpen határozhatjuk meg a bika divergenciát is.
Fontos azonban megjegyezni, hogy ez egy technikai elemzési mutató, ami ellentétben áll a hatékony piacelmélettel. Az elmélet szerint a befektető nem számíthat a technikai elemzés alapján átlag fölötti nyereségre, mivel ez nyilvánosan hozzáférhető információ, melyet már tartalmaznia kell az aktívum árának. Ennek ellenére az RSI index általánosságban igencsak elterjedt mutató.