Retracement

A retracement fogalmát röviden úgy írhatnánk le, mint az ideiglenes ellentétes ármozgás a hosszú távú trenddel szemben. Ez a mozgás nem jelenti a hosszú távú trend változását, csak rövid idejű „letérést" és ismételt visszatérést az eredeti trendhez. Ha pl. a részvény ára hosszú távú uptrendben van, retracementként a rövid idejű csökkenések jelölhetők meg, amelyek hosszú távon azonban nem nagyon jelentősek. A technikai elemzésnél gyakran alkalmazzák a Fibonacci retracementet, amely a Fibonacci sorozaton alapul. Ezt a módszert elsősorban a forex piacokon használják.

A Fibonacci sorozat a természetes számok végtelen sorából áll, amikor minden következő számjegy az előző két számjegy összege. A sorozat elején a 0 és az 1 áll. A sorozat így alakul: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, stb. A technikai elemzésnél az adott sorozat számait a támasz szintjeinek (hosszú távú uptrend esetében), illetve az ellenállásoknak (hosszú távú downtrend esetében) a kiszámításához használjuk.

Ha a sorozat néhány számát kölcsönösen elosztjuk egymással a következő értékekhez jutunk: 0,382 (21/55); 0,5 (1/2); és 0,618 (34/55) és ezek az értékek a legfontosabbak a pénzpiacok számára. Megkeressük a hosszú távú trendet, leggyakrabban a grafikonokon a hosszabb idejű (pl. órás, napi és magasabb) gyertyákat, majd ezt követően 100 %-kal jelöljük a trend kezdetét és 0 %-kal a trend végét. Ezután felvisszük a százalékokra átalakított Fibonacci számokat, vagyis 38,2%, 50 %, és 61,8 %. A grafikonon e számok alatt kialakulnak a támaszok (illetve ellenállások), amelyeknél nagy valószínűséggel megáll a rövid távú trend. A legerősebb támaszként (illetve ellenállásként) rendszerint az 50 %-os érték viselkedik.

Szemléltetésként az EUR/JPY devizapáros 2003 év végi napi grafikonja szolgálhat. A hosszú távú trendet piros pontozott vonal jelöli. A trend kezdetét a legalacsonyabb gyertya jelöli és ennél az érték 100,0. A trend vége a legmagasabb gyertya és ennél az érték 0,0. Látjuk, hogy nem egész két havi növekedés után a hosszú távú uptrend megfordult a mi ún. retracementünkbe, ezért hozzáadhattuk a Fibonacci értékeket is. A következő tíz napban az árfolyam az 50 % határára érkezett, amelytől ezt követően elrugaszkodott és felfelé folytatódott a beállt hosszú távú uptrendben.

Ha alaposabban megnéznénk a grafikont, akkor észrevehetnénk még egy lehetőséget a Fibonacci retracement felvázolására. A gyors zuhanás az augusztus–szeptemberi időszakban. Ebben az esetben a hosszú távú trendhez való visszatérés csak a 61,8 értéknél valósulna meg.

A technikai elemzésnek ez az eszköze első pillantásra viszonylag bonyolultnak tűnhet, de a legtöbb mai kereskedelmi platform már lehetővé teszi a támaszok/rezisztenciák automatikus szemléltetését a Fibonacci-értékeken. Az alkalmazáshoz elegendő csak megjelölni a kiválasztott, követni szándékozott trendet és a támaszok vagy az ellenállások szintjei automatikusan kirajzolódnak.

Azok a helyzetek, amikor a hosszú távú növekedést vagy csökkenést követően a trend megfordul, nem kell, hogy minden esetben a retracement bekövetkeztét jelentsék. Előfordulhat az is, hogy a grafikon áthatol minden támaszon, illetve ellenálláson és egy új hosszú távú trend alakul ki.​