Részvényeszközök

Részvényeszköznek nevezhető minden pénzügyi eszköz, amely bármilyen módon kötődik a részvényekhez. Reális részvények formájában fordulnak elő, amelyekkel kereskedni lehet a tőzsdéken, ahol be vannak jegyezve vagy közvetett módon használatosak, amikor a részvények a pénzügyi származékok kiindulási aktívumaként szolgálnak.

Részvények
A részvény (stock vagy share) olyan tulajdonosi értékpapír, amely meghatározza a tulajdonrészt a részvénytársaságban. A részvények birtoklásához rendszerint három alapvető jog társul, éspedig a társaság irányításában való részvétel joga, a nyereségrészesedés joga (az osztalék kifizetésének formájában) és a társaság megszűnése esetében a társaság felszámolásakor fennmaradó vagyonból való részesedés joga. A nyilvánosan kereskedett társaságok részvényeivel a tőzsdéken kereskednek, ahol az ügyletet a tőzsde által megszabott szabályok szerint kötik meg. A kívánt számú részvény megszerzéséhez a részvény piaci árának megfelelő értékű tőkével kell rendelkezni, megszorozva azt a részvények kívánt számával.

Részvényszármazékok
A részvényekkel folytatott kereskedésben a pénzügyi származékokat használják fel. A pénzügyi származék két fél: az eladó és a vevő közötti szerződés. Mindig a kiindulási aktívumhoz kötődik, jelen esetben a részvényekhez. Az utóbbi időben kedvelt származék az ún. CFD (Contract for difference) – ami árfolyam-különbözeti kontraktusként fordítható le.  A gyakorlatban ez a származék  leegyszerűsítve úgy működik, hogy kiválasztják a részvényeket és a két befektető, esetleg a befektető és a CFD birtokosa szerződést köt egymással. Az eladó a szerződésben kötelezi magát a jövőbeni kiindulási aktívum piaci ára és a szerződés aláírása idején érvényes piaci ár közötti különbség kifizetésére. Amennyiben a különbség negatív értékű, a vevő fizet az eladónak.

A CFD jellegzetes jegye a tőkeáttételes kereskedés (leverage), amelynek jóvoltából kis tőke mellett nagy nyereségre lehet szert tenni, de nagy veszteség is keletkezhet, a kölcsönzött tőke függvényében. Ennél a kereskedésnél a befektető köteles a számláján tartani egy adott minimális szintű haszonrést (értékkülönbözetet, marzsot). A kívánt haszonrést valós időben úgy számítják ki, hogy azt a kereskedő (vevő) bármikor áttekintheti. Ha az eladó hozzáférhető eszközeinek száma egy minimális szint alá csökken, az eladó jogosult a kontraktus azonnali megkötésére, amennyiben a vevő (kereskedő) nem egészíti ki további eszközökkel.

A részvény alapú kiindulási aktívumú pénzügyi származékok további típusai közé sorolhatók a részvényopciók, a futures, a forwardok és a részvénycserék (swap). A CFD-től eltérően ezeknek a származékoknak a pozíciómegkötése pontosan adott dátumú (az ún. lejárat dátuma).

Részvényindex kereskedés
Ha a kereskedő (vevő) nem szeretné megkockáztatni a vásárlást vagy egyetlen részvény árfolyamcsökkenése alapján spekulálni, lehetősége van az egész részvényindexszel kereskedni és így széles körben diverzifikálhatja a portfólióját. A részvényindex statisztikai mennyiség, amely méri a részvénypiac egy részét vagy egészét reprezentáló részvények portfóliójának változásait. A részvényindexeket leggyakrabban a következő két módszerrel számítják ki:

  • ​A piaci tőkésítés szerint, amikor az adott részvénynek annál nagyobb a súlya az indexben, minél nagyobb a társaság piaci tőkésítése. Egyszerű példa: az indexet két társaság alkotja, az egyiknek összesen 100 000 db, 10 cseh korona értékű részvénye van, piaci tőkésítése egészében véve 1 000 000 cseh korona. A másiknak összesen 10 000 db, 300 cseh korona értékű részvénye van, piaci tőkésítése egészében véve 3 000 000 cseh korona. A részvényindex összértéke 4 000 000 cseh korona, az első részvénynek a súlya 0,25, a másiké 0,75.
  • Az adott részvények aktuális ára szerint. Ismét egy egyszerű szemléltetés, az előbbi példában szereplő részvények árából kiindulva. A részvényindex értéke 310 és az első részvény részesedése benne 0,03, a másiké 0,97.
A részvényindexekkel nem lehet közvetlenül kereskedni, csak a pénzügyi származékokon keresztül. Legtöbbször a CFD, ETF, esetleg a futures kontraktusokat alkalmazzák.