Részvények

Olyan pénzügyi eszközök, amelyek tulajdonosi hányadot testesítenek meg egy társaaságban.  A részvények a társaság alaptőkéjét avagy tulajdonosi részesedését alkotják.