Piaci kötvény

A piaci kötvény (angolul reverse convertible bond – RCB) olyan strukturált pénzügyi eszköz, amely tulajdonságaiban az átváltható kötvényhez (convertible bond) hasonlít. Akárcsak az átváltható kötvény esetében, a piaci kötvény jogosultja is rendszeres kamatban részesül.  A kötvény lejártakor visszafizethető a névértéke, illetve átvehető a mögöttes aktívum, leggyakrabban részvények.  A mögöttes aktívum tőzsdeindex is lehet, ebben az esetben „kötvényindexnek" nevezzük. Számos jelentős különbség van a piaci és az átváltható kötvény között.

A piaci és az átváltható kötvények közti különbségek
A klasszikus átváltható kötvény alkotórésze az opció, mely tulajdonosát feljogosítja a futamidő végén a kötvény névértékének részvényre történő átváltására. A részvényárfolyam átruházás esetére előre rögzítve van, amit referenciaárnak nevezünk.  A hitelező felajánlja a részvénytulajdonossá válás lehetőségét, és ezáltal a jövőbeli részesedést a nyereségből.  Ennek az opciós jognak az eredménye azonban a hozamcsökkenés, a hagyományos vállalati kötvényekhez viszonyítva. Viszont a befektetőnek további nyeresége származhat a részvény későbbi jutalékából. Ezek az alacsonyabb finanszírozási költségek vonzóak lehetnek a hitelfelvevő részére.

A piaci kötvényeknél szintén előfordulhat mindkét alternatíva, viszont a helyzet ebben az esetben más. A fent említett opciós joggal nem a hitelező rendelkezik, hanem a hitelfelvevő.  A piaci kötvény kibocsátója tehát eldöntheti, hogy a hitelezőt a lejárati idő végén készpénzben fizeti ki, vagy mögöttes aktívumra (részvényre) váltja át. Ellentétben az átváltható kötvénnyel, itt előre megszabott a részvények árfolyama, amely a piaci részvényért fizethető.

A piaci kötvény jellemzői
Névértéke általában 1000 euró, és futamideje nem haladja meg a két évet. Hogyha adott a mögöttes aktívum, vagy a részvénykosár, létrejöhet a meghatározott számú részvények átvétele. Aktívum lehet például a teljes tőzsdeindex is. Itt aztán megtörténik a megfelelő pénzösszeg átvétele. A mögöttes aktívum leggyakrabban egy konkrét cég részvényei. 

A piaci kötvény két részből áll:

  • A hitelviszonyt megtestesítő értékpapír – általa a hitelező rendszeres kamatot kap
  • Derivatíva – a hitelfelvevő eladási (put) opcióval rendelkezik és választhat, hogy milyen módon fizeti ki hitelezőit. 
A kibocsátó döntése a visszatérítésről, természetesen a mögöttes aktívum árfolyamától függ. Itt kulcsszerepet játszik a kötvény vételára (inital price), a fordulónapi árfolyam és az ún. knock-in level, ami általában 20-30 %-kal alacsonyabb a vételárnál. A következő esetek azt mutatják, hogy az árfolyamtól függően milyen módon változik a kifizetés jellege.

Lehetséges forgatókönyvek a kötvény lejártakor
Névértéken történő készpénz kifizetés következik be, amennyiben:
A fordulónapon a mögöttes aktívum árfolyama magasabb, mint a kötvény vételára (initial price), abban az esetben is, ha az ár knock-in level alatt köttetett, a kötvénnyel történő kereskedés során bármikor.
A fordulónapon az ár alacsonyabb a vételárnál, de soha nem fordult elő üzletkötés knock-in level (szint) alatt
A mögöttes aktívum megszerzése abban az esetben jön létre, hogyha a fordulónapon az árfolyam alacsonyabb, mint a vételár és egyben az üzletkötés folyamata bármikor knock-in level alatt valósul meg. 

A piaci kötvényekbe történő befektetés előnyei
Magasabb hozamot ígér, mint a hagyományos vállalati kötvények. A hozama rendszerint 7-30 % között mozog. A magasabb hozam a mögöttes aktívum árfolyamának nagyobb volatilitását jelenti, esetleg a befektetés értékének észrevehető csökkenésének kockázatát.
A piaci kötvények vonzó befektetésnek számítanak, amennyiben a befektető  a részvénypiacok kiegyensúlyozott alakulásában bízik.

A piaci kötvények kockázatai
A hagyományos hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknál kockázatot jelenthet az adós fizetésképtelensége. Itt azonban ennek az adósságnak a rizikóját még a piac ingadozása is növeli. Ezért lényeges megfontolni, hogy a hozam bár magasabb, megfelel-e a kockázat mértékének. 

Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy mint az összes strukturált terméknél, a likviditás alacsony szintű. A kereskedés a másodlagos piacon esetleg korlátozott lehet, vagy éppen lehetetlen. Ezen kívül a tranzakciós díjjak is sokkal magasabbak lehetnek. 

A piaci kötvények magukba foglalják a mögöttes eszköz összes kockázatát, csökkentve a kamatkifizetések összegével.
Általánosságban érvényes: magasabb kamathozam = a részvények lejáratkor történő átadásának nagyobb valószínűsége.