Outstrike

Az outstrike vagy másként knock-out level egy paraméter, amely az egzotikus ún. barrier opcióknál fordul elő. Ezeknél az opcióknál érvényes, hogy ha a mögöttes eszköz ára elér egy adott szintet, azonnal és automatikusan bekövetkezik az opció létrejötte vagy megszűnte. Az outstrike az a szint, amelynél az opció automatikusan megszűnik. Mivel ez a mechanizmus az opció jegyzője szempontjából működik kedvezően, az opció vásárlóját egy kisebb opciós prémium kötelező kifizetésével kompenzálják.


Outstrike és a Barrier opció
A Barrier opciók egzotikus opciók, amelyek a barriert elérve automatikusan keletkeznek vagy megszűnnek. Attól függően, hogy milyen helyzet áll elő, a következő alapvető barrier opciókat különböztetjük meg:

  • Up-and-out
  • Down-and-out
  • Up-and-in
  • Down-and-in
Az Up/Down a mögöttes eszköz spotárának mozgási irányát jelenti a barrierhez. Az Out/In azt jelöli, hogy az opció megszűnik (out) vagy keletkezik (in). Ez a megközelítés érvényes mind a call opció (létrejön a mögöttes eszköz vételi joga), mind a put opció (létrejön a mögöttes eszköz eladási joga) esetében.

Az első két opció típust (vagyis az up-and-out és a down-and-out opciót) ún. knock-out opciónak, míg a további két opció típust (vagyis az up-and-in és down-and-in opciót) ún. knock-in opciónak is nevezik. Ennél a jelölésnél azonban nincs egyértelműen meghatározva a spotár mozgása a barrierhez viszonyítva (tehát hogy „down" vagy „up" opcióról van-e szó).

Pl. az up-and-in put opció olyan barrier opciót jelöl, ahol a mögöttes eszköz spotárának fel kell nőnie a barrierig és átszelve a barriert a tulajdonosnak put opciója keletkezik. Ha az ár nem jut el a barrierig, nem keletkezik opció. Az outstrike az a szint, amikor a knock-out opció megszűnik. Azt a szintet, amelyen opció keletkezik instrike-nak nevezik, de a befektető a knock-in level fogalommal is találkozhat.

A fentebb bemutatott barrier opciók csak a legalapvetőbb típusok közül valók. A gyakorlatban a befektető olyan opciókkal is találkozhat, amelyekben több outstrike van, esetleg az ún. forgiving opciókkal, amikor a vevő egy „második" esélyt kap, és az opció csak az outstrike második átszelésekor szűnik meg.

A következő ábrák néhány kiválasztott forgatókönyvet szemléltetnek:

A jegyző szempontja
Hogy miért is lehet a gyakorlatban barrier opciókkal találkozni, annak az az oka, hogy szükség van a jegyzők megóvására a nagy veszteségektől. Feltételezzük, hogy az X részvény ára 96 dollár. A jegyző kiír knock-out call opciót 100 dollár strike-kal (realizálási ár) és 110 dollár outstrike-kal. Ezzel 9,99 dollárra korlátozza a maximális veszteségét mínusz opciós prémium. A vásárló számára ez az opció nem túlságosan előnyös, mivel csak korlátozott nyereségi lehetőséget képvisel – maximális nyereség 9,99 dollár mínusz opciós prémium. Ezért ezeket az opciókat a jegyző alacsonyabb opciós prémiumokkal kompenzálja.

A fentebb említett opciók felhívást jelentenek az opciós modellek értékelésére. Az egyik megoldásként a vanilla opciók (klasszikus) portfóliójának a megszerkesztése kínálkozik, amelyek hasonlóan viselkednek mint az adott barrier opció.

Barrier event
A barrier event azt a helyzetet jelöli, amelyben a spotár eléri az outstrike, esetleg az instrike szintjét. Előfordulhatnak viszont gondok is az ilyen esemény egyértelmű meghatározásával – az ügyletek száma a barrier felett/alatt, az ügyeletek volumene, az ár típusa stb. Ezért szükséges figyelmet fordítani a barrier event-et érintő konkrét részletekre.