Outright forward

Az outright forward egy tranzakció, amely során a két fél kötelezi magát a cash flow beváltására különböző devizákban előre megegyezett árfolyamon és előre megegyezett idő alatt. Ezeket a tranzakciókat nagyon gyakran alkalmazzák olyan társaságok, amelyek ki vannak téve a devizaárfolyamok fluktuációs kockázatának. Az outright forward tranzakció ui. lehetővé teszi a társaságnak a devizaárfolyam rögzítését és ezáltal minimalizálja a devizakockázatot, amelynek a társaság kiteszi magát. Ennek a biztonságnak azonban az az ára, hogy elveszíti azt a potenciális nyereséget, amely a devizaárfolyam jövőbeni pozitív alakulásából származna.​

Outright forward tranzakció példája

A brit ABC társaság az euró övezetbe exportálja áruját. A GBP/EUR jelenlegi árfolyama 1,1800. A társaságnak 10 millió eurót kell kapnia. Amennyiben azonnal kielégítenék a keresletet, a társaság 8 474 576 fontot könyvelhetne el. Azonban a fizetésre csak három hónap elteltével, vagyis 91 nap után a spotártól. Ha a font jelentősebben megerősödne (illetve az euró meggyengülne), a társaság kevesebb pénzt kapna és nagy nyereségektől eshetne el. A font az euróhoz viszonyítva meg is gyengülhet (illetve az euró megerősödhet), de azt mondjuk, hogy a társaság ezt a lehetséges nyereséget veszni hagyja és a biztonságot részesíti előnyben.

A társaság kapcsolatba lép a bankáraival és megkéri őket a forward tranzakció létrehozására, hogy így biztosítsa magát a devizafluktuációkkal szemben. De hogyan állapítják meg a bankárok a tisztességes árfolyamot, amelyet felkínálhatnának a társaságnak?

A bank kiindulhat az euró/font árfolyam-alakulásának saját előrejelzéseiből. Ha viszont a bank nem lenne biztosítva (hedgelve), akkor veszteséggel zárhatna. Ezért olyan áron kapcsolódhat a felkínált árfolyamhoz, amely számára hedgelt lesz.

Stanovení forwardového kurzu

Feltételezzük, hogy a bank belépett a forward outright tranzakcióba. Elkötelezte magát tehát arra, hogy három hónap alatt átvesz 10 millió eurót és egy bizonyos összeget fontban fizet ki. Az ebből adódó kockázatot a következő módon szándékozik fedezni:

  1. a jelenlegi árfolyamon kölcsönvesz 10 millió eurót és 3 hónap alatt kamattal törleszti
  2. ezt a tíz millió eurót ezután a bank beváltja spotárfolyamon angol fontra
  3. ​ezt a fontösszeget ezután elhelyezi, pl. a pénzpiac valamelyik instrumentumába
Tegyük fel, hogy a bank 3 %-ért kölcsönvehet és 1,5 %-ért elhelyezhet. Elvégezhetjük az említett számításokat, gyorsabb lesz azonban a következő összefüggés alkalmazása:

 

 

 

A bank tehát a kamatlábak alapján, amelyekkel az adott országokban szembesül, felkínál a cégnek egy GBP/EUR 1,1755 forward árfolyamot. Ez az árfolyam megemelkedhet a kockázati árfolyamfelárral, amely a cég hitelprofiljából, a makroökonómiai feltételekből stb. következik.

Deviza swap és forward
Az outright forward más kontraktusok és tranzakciók része is lehet. A deviza swap egy tranzakció, amelynek két része van. A felek kicserélik spotárfolyamon a devizákat. A felek ugyanakkor egyidejűleg azonos volumenű ellenkező pozíciókba lépnek az outright forward tranzakció révén. A helyzetet az egyik fél szemszögéből a következő séma szemlélteti

Spottranzakció ​Outright Forward​
10 millió euró eladása ​ 10 millió euró vásárlása
12 millió USD vásárlása ​12 millió USD eladása​