Out of the Money

Out of the Money – rövidítve OTM – egyike annak a három pozíciónak, amelyben a realizálási ár (ún. strike price) előfordulhat az opciós ügyleteknél. Hogy az OTM pozícióban lévő opcióról van-e szó, ez ráadásul az opció fajtájától is függ. Call opció esetében OTM pozícióként azokat a realizálási árakat jelölik, amelyek a mögöttes eszköz jelenlegi piaci ára felett találhatók. Ellenkezőleg, a put opciók esetében OTM pozícióként azokat a realizálási árakat jelölik, amelyek a mögöttes eszköz jelenlegi piaci ára alatt találhatók.

Egyszerűsítve, az opció OTM pozícióban van, ha a befektetőt éppen „veszteség fenyegeti”, ezért nem fizetődne ki számára az opciót realizálni. Létezik még két további pozíciója az opció realizálási árának, mégpedig az At the Money (ATM) és az In the Money (ITM).

Az opciós prémium és összetevői
Amennyiben akár call, akár put opciót vásárolunk, fizetünk az eladónak azért a kockázatért, amelyet az opció megkötéséért vállal. Ún. opciós prémiumról van szó, amelynek két alapvető összetevője van – az opció belső értéke és az opció időbeli értéke. Éppen az opció belsőértékének a meghatározása szempontjából fontos az opció realizálási ára. A belső érték leegyszerűsítve az a nyereség, amelyet az opció azonnali érvényesítésekor érnénk el. Az OTM és az ATM pozícióban a belső érték mindig nullával egyenlő. Az ITM pozícióban a realizálási és a piaci ár közötti távolság alapján határozzák meg az opció megkötésének pillanatában.

Az időbeli érték a realizálási ár minden pozíciója esetében kivetül az opciós prémiumba. Leegyszerűsítve az időbeli érték az eladónak adott jutalom azért, hogy vállalja az opció értékesítésének kockázatát a megkötés időpontjától az expiráció dátumáig az opció tulajdonosa (vásárlója) részéről. Az időbeli érték az opció érvényessége folyamán fokozatosan csökken, a csökkenés üteme azonban nem lineáris. A legnagyobb értékcsökkenés rendszerint két héttel az opciós kontraktus lejárati ideje előtt következik be, mégpedig azért, hogy jobban előre jelezhető legyen a mögöttes eszköz lehetséges mozgása. A lejárat napján az időbeli érték nulla. Az időbeli értékbe belevonják a mögöttes eszköz volatilitását, mivel a mögöttes eszköz nagy kilengései esetén növekedik annak valószínűsége, hogy eléri az opció realizálási árát. Az eladó (a kiíró) számára ez jóval nagyobb esélyt jelent az opció értékesítésére az opció tulajdonosa (a vevő) szempontjából.

A realizálási ár és jelentősége
Az opció helyes realizálási árának a megállapítása fontos, mivel ebből következik aztán az opciós prémium értéke. A korábbi ismeretek alapján elmondható, hogy OTM pozícióban szert tenni az opcióra az opciós prémium szemszögéből nézve a legolcsóbb, mert csak időbeli értékből áll. Az OTM pozíciójú opció az eladó számára kevésbé kockázatos, mert a mögöttes eszköznek nagyobb értékkel kell növekednie (call opció) vagy csökkennie (put opció), mint az ATM és az ITM pozícióknál. Emiatt az eladó nem követel olyan magas jutalékot.

Az OTM pozíciójú opcióknál a legnagyobb az esély arra is, hogy érték nélkül járnak le. Ennek ellentettje az ITM pozíció, amelynél az opciós prémiumot a belső és az időbeli érték is alkotja, ezért az eladónak a legnagyobb opciós prémiumot fizetjük. Az ATM pozíciójú opciót csak időbeli érték alkotja, az OTM pozíciójú opcióval ellentétben a realizálási ár már a megkötés idején a piaci ár közelében van, ezért az opciós prémium is valamivel magasabb.

Befejezésképpen szemléltetően bemutatjuk az összes pozíciót az XY részvényen, amelynek piaci ára 91,80. A realizálási árak rövidített kínálata az alábbi táblázatban található:
 
 
A piros mezőkben vannak a realizálási árak az OTM pozícióban. Az ATM pozíciónál a realizálási árkínálat azonos mind a call opció, mind a put opció esetében. A kék mezők jelölik a realizálási árakat az ITM pozícióban. Ez a táblázat illusztrációs jellegű és csak öt realizálási árkínálatra korlátozódik mind a call, mind a put opciók számára. A valóságban a realizálási árkínálatok egyáltalán nem korlátozottak.​