Over the Counter (OTC) – a tőzsdén kívüli piac

Az Over the Counter (rövidítve: OTC) az értékpapírok és más pénzügyi instrumentumok tőzsdén kívüli piacának jelölése. Ez a piac a tőzsdekereskedés egyfajta alternatívájának tekinthető, de sokkal kockázatosabbnak számít, mivel a tőzsdeintézmény jelenlétéből adódó garanciák nélkül történik a kereskedés. Az ügyletek közvetlenül a két fél között zajlanak, akik minden ügylet esetében egyedi feltételekben állapodnak meg. Az OTC mindenekelőtt a devizákkal, a kommoditásokkal, a részvényekkel folytatott kereskedésben és a kamatlábakkal dolgozó piacokon játszik fontos szerepet.

Eltérések a tőzsdén folytatott kereskedéstől
A tőzsdén folytatott kereskedésnek néhány előnye van. A tőzsdén nagy számú kereskedő mozog, akik nagy volumenű ügyleteket bonyolítanak le – a tőzsde tehát magas likviditást biztosít a kereskedésbe bevont eszközöknek. A tőzsde intézménye magára vállalja a felek minden hitelkockázatát, beleértve az ügyletben résztvevő valamelyik fél csődjét is. A tőzsdén folytatott kereskedés a standard tranzakcióknak és pénzügyi instrumentumoknak köszönhetően is sokkal átláthatóbb. A tőzsde nyilvánosan közzé teszi a kereskedésbe bevont eszközök aktuális piaci árait, ami az OTC esetében nem magától értetődő.

Az OTC piacon történő kereskedés és a tőzsdepiaci kereskedés közötti legfontosabb különbség az OTC piacokon folyó tranzakciók nem standard jellege. Minden ügyeletben egyedileg állapodnak meg és a kereskedésbe bevont eszközöknek sem kell standardnak lenniük. Ha pl. kommoditív futures-szel kereskednek a származéktőzsdén, minden futures kontraktusnak szilárdan rögzített árumennyiséggel, minőséggel, expirációs határidővel stb. kell rendelkeznie. Az OTC piacon gyakorlatilag tetszés szerinti mennyiségű és minőségű áruról köthetnek megállapodást, a szállítás dátuma is egyedi lehet és sok egyéb feltétel is individuális. Ez a tényező jelentősen csökkenti az OTC piacok átláthatóságát. Egy további lényeges különbség ezeknek a piacoknak a jóval kisebb szabályozottsága. Pl. a kereskedésbe bevont részvényekkel szemben sokkal szerényebb igényeket támasztanak – kisebb alaptőke, kisebb vagy semmilyen tájékoztatási kötelezettség, a cég létezésének rövidebb minimális ideje stb.

Az OTC piacokon kereskedésbe bevont instrumentumok
Az OTP piacokon folyó kereskedésben gyakorlatilag nagyon hasonló instrumentumokkal találkozni, mint a tőzsdepiacokon folyó kereskedésben. Kereskednek pl. árukkal, pénzügyi instrumentumokkal (beleértve a részvényeket és a kötvényeket) és sokféle pénzügyi származékkal. A kereskedésbe vont tipikus OTC származékok a forwardok és a swapok, mindenekelőtt a devizával kapcsolatosak.

A forward a tőzsdei kereskedésbe bevont futureshez nagyon hasonló szerződés, amikor két fél megállapodik egy bizonyos mennyiségű eszköz jövőbeni átadásában, előre megállapított áron és előre meghatározott leszállítási időpontig.

A swap (az angol „kicserélés, csere") egy pénzügyi származék, amely lehetővé teszi a két fél számára a pénzforgalom (cash flow), a kamatlábak, az értékpapírok és sok más instrumentum cseréjét oly módon, hogy ez mindkét félnek a piaci történésekkel kapcsolatos jövőbeni elvárásával összhangban álljon. Hagyományosan egy cseréről van szó azzal a céllal, hogy optimalizálódjon a kamat vagy a kölcsönök törlesztési határideje, illetve garanciákat nyújtani arra az esetre, ha gondok adódnak az adósságtörlesztéssel.

Az USA-ban viszonylag fejlett az OTC részvénypiac, ahol enyhébb a szabályozás mint a tőzsdei részvénykereskedésben. Ezekkel a társaságokkal szemben kisebb igényeket támasztanak az alaptőke, a bejelentés kötelezettség, a cég létezésének időtartama stb. vonatkozásában. Ezeket a társaságot a köznapi szóhasználatban ún. Pink sheets-nek nevezik.

Az OTC piacon folytatott kereskedés kockázatai
Az OTC piacon folytatott kereskedéssel kapcsolatos kockázatok többsége a másik fél hitelkockázatából következik. Ez a kockázat mindenekelőtt a másik fél lehetséges csődjét jelenti még a kontraktus lejárta (expirációja) előtt és a kontraktusban vállalt kötelezettségek teljesítésének ebből adódó képtelensége. A 2007-es pénzügyi válságot követően megnőtt annak a fontossága, hogy ezzel a kockázattal számolni kell.

Létezik néhány módszer arra, hogyan lehet ezt a kockázatot jelentősen korlátozni:

• ellenőrizni a másik fél kredibilitását és diverzifikálni a portfóliónkat

• elegendő tőkével rendelkezni, hogy az esetleges üzleti veszteség egzisztenciálisan ne veszélyeztesse a befektetőt

• hedging​