Megbízás

A megbízás tulajdonképpen egy információ, melyet a befektető ad brókerének, valamilyen ügylet végrehajtására. Ez az információ tartalmazza egy meghatározott eszköz eladására, illetve megvételére szolgáló megbízás részleteit, amely által a brókercég kereskedhet. Ezek az esetek többségében elektronikus módon történő, szabványosított megbízások, melyekben a befektető megszabja igényeit, az árat, az időpontot és a vásárlandó/eladandó eszköz mennyiségét illetően. Számos megbízástípus létezik és ennek köszönhetően nagyon pontos és konkrét feltételeket teremthet a befektető pozícióba történő be- illetve kilépéshez.

Megbízások alapján történő kereskedés
Amennyiben egy egyéni befektető kereskedni akar a tőzsdén, brókercéghez kell fordulnia. Annak érdekében, hogy hatékonyan és hibák kizárásával adhassa elő igényeit, a befektető standardizált megbízásokat alkalmaz.
Korábban a telefonon megadott megbízások a tőzsde területén, az ún. nyílt kikiáltásos módszer (open outcry) útján találtak párra. Az egyes brókerek megkeresték megbízáshoz párosítható ellenajánlatot, az ajánlattal ellenkező, megfelelő megbízást és így teljesíthető volt az ügylet. Az információs technológia fejlődésével, fokozatosan elterjedt az elektronikus távkereskedési rendszer, leggyakrabban a brókercég platformján keresztül. Így tehát a befektető gyakorlatilag bárhonnan adhat utasítást, ahol internetes hozzáférés és távkereskedési felület van. Ezek a megbízások közvetlenül a tőzsdei parkettre kerülnek, az ún. Központi ajánlati könyvbe – ami egy elektronikus rendszer, mely a megbízásokat rangsorolja idő- és árpreferenciák szerint és a megfelelő ellenajánlatokat azonnal párosítja. Ugyanakkor beállítja a forgalmazott eszköz aktuális árfolyamát is.

Megbízástípusok
A megbízások legalapvetőbb felosztása a vételi (buy order) és az eladási (sell order) megbízások csoportjára való felosztása. Vételi megbízással a befektető ajánlatot tesz egy adott aktívum megvételére, eladási megbízással az eladására.

Legegyszerűbb és legismertebb megbízás az ún. piaci megbízás (market order).  Ez a megbízás egy ajánlat, amely egy adott mennyiségű eszköz azonnali megvételére/eladására szolgál, az aktuális piaci árfolyamon. A befektető biztos lehet abban, hogy megszerzi az igényelt mennyiségű aktívumot, ellenben nem garantált a beszerzési ár (a tőzsdén különböző mennyiségnek különböző ára lehet).

A következő csoport az ún. limitáras megbízások csoportja, ahol a befektetőnek biztosított az árfolyam, amelyen a tranzakció végbemegy. Alapvető limitáras ajánlatok a vételi limitáras megbízás (buy limit) és az eladási limitáras megbízás (sell limit). A limitáras megbízásnál a befektető meghatározza azt a maximális árat, amin még hajlandó megvásárolni/eladni az eszközt és az árfolyam elérése esetén, megtörténik az aktívum vétele/eladása. A befektetőnek nincs semmi garanciája arra nézve, hogy a megbízás teljesül-e (előfordulhat, hogy a tőzsdén nincs megfelelő mennyiségű eszköz a megszabott áron).

A limitáras megbízások fordítottja az ún. feltételes megbízás, közülük is a leggyakrabban alkalmazott az ún. stop-loss megbízás. Ezzel a megbízással a befektető korlátozhatja veszteségét. Előre meghatároz egy minimális árfolyamszintet, és hogyha eléri ezt a bizonyos szintet, az aktívum piacra kerül az aktuális árfolyamon.  Az ár áttörésénél a stop-loss megbízás aktiválódik. A stop-loss megbízás ellentéte a stop-profit megbízás, mely fordított módon működik. A befektető meghatározza az árfolyam felső határát, amely profitot hoz számára. E két megbízás ötvözése az ún. Bracket megbízás.

Például a befektető részvényeket vásárol 45 $-os áron és árfolyam emelkedésre vár. A biztonság kedvéért azonban beállít egy stop-loss megbízást 40 $-os szinten, mert 5 $-os veszteséget tekint tolerálhatónak és mivel ellenkezőleg 10 $-os részvényre jutó nyereséget tart megfelelőnek, stop-profit megbízást is ad, melyet 55 $-ban szab meg. Így, hogyha a részvény árfolyama csökken, automatikusan felajánlja piaci pozícióját, a 40 $-t meghaladó árnál és amennyiben pedig az árfolyam emelkedik, az 55 $-os szint áttörésénél lép érvénybe.
Minden megbízásnak van egy meghatározott érvényessége, amely alatt aktiválható és teljesíthető. Ez lehet például időbeli érvényesség (perc, nap, hét, hónap, stb.), vagy visszavonásig érvényben lévő ajánlat, mint például a GTC megbízás (good-till-cancelled). Némely megbízás piaci megbízásként működik, de természetesen különféle módosításokkal (például a FOK - fill-or-kill; vagy az IOC - immediate-or-cancelled).

A megbízásokat különbözőképpen ötvözhetjük és így sajátos feltételeket teremtve pozícióba történő be- illetve kilépésre. A megbízások eltérő kombinálása lehetőséget teremt a befektetőnek „ellenőrzés alatt" tartani a nyereségét és veszteségét.