Margin call

​​

A margin call vagy másképp maintenance call, a bróker követelését jelöli a marzs kiegyenlítése céljából a kereskedelmi számlán. A margin callra akkor kerül sor, amikor a befektető pozíciója bizonyos veszteségbe kerül. Pontosabban, akkor érkezik margin call, ha a befektető marzsának értéke a kötelező fenntartó haszonrés alá süllyed. A befektetőnek ekkor döntenie kell arról, hogy a pozíciót lezárja és elfogadja a nagy veszteségeket, vagy teljesíti a bróker követelését és újabb eszközöket helyez el a számlán. Ha a követeléseket nem teljesíti, a bróker arra kényszerül, hogy lezárja a pozíciót.​

Kereskedés haszonrésre

Az ügyletek profitabilitásának növelése érdekében a bróker gyakran a tőkeáttétel lehetőségét biztosítja a befektető részére. A kölcsönzött eszközök révén megnő a pozíció nagysága és ezáltal a lehetséges nyereségek vagy veszteségek nagysága is. A rendelkezésre bocsátott tőkeáttétel nagysága függ a konkrét értékpapírtól.
A befektető e kölcsönzött eszközök ellenértékeként alapbiztosítékot – marzsot helyez el. Ezt a haszonrést belépésinek nevezik. Ha a bróker 1:2 tőkeáttételt biztosít, akkor a belépési haszonrés az egész tranzakció 50 %-át teszi ki.
A befektető 1000 részvényt vásárolt 50 dollárjával 1:2 tőkeáttétel felhasználása mellett. A befektető tehát 25 000 dollárt helyezett a pozícióba, az összeg másik felét a bróker kölcsön formájában helyezte be. Az egyszerűség kedvéért feltételezzük, hogy a bróker nem számít fel kamatot.
A részvény árának változása természetesen kivetítődik a pozíció nagyságába. Mivel a brókertől kapott kölcsön fix összeg, ezért az egész változás a befektető számára jelenik meg nyereségként vagy veszteségként.
A részvény ára 55 dollárra emelkedett. A pozíció nagysága jelenleg 55 000 dollár. A kölcsön leszámítása után a befektető részének nagysága 30 000 dollár. A befektető nyeresége 5 000 dollár. Kölcsön nélkül a befektető nyeresége csak 2 500 dollár lenne.
A brókernek azonban biztosítania kell magát a kereskedő hitelkockázata ellen. Egyúttal a befektetőnek szüksége van elegendő lehetőségre arra az esetre is, ha a befektetés veszteséges lesz. Ezért meghatároznak egy ún. fenntartó haszonrést (maintenance margin). Ez azt a maximális veszteséget jelenti, amelyet a bróker még hajlandó tolerálni, mielőtt megérkezne a margin call.

A margin call kiszámítása

A bróker rendelkezik az 50 % kötelező belépési haszonréssel és a 25 % kötelező fenntartó haszonréssel.
XY cég részvényének ára 50 dollár és a befektető 1000 részvényt vásárolt– a pozíció értéke tehát 50 000 dollár. A befektető a tranzakció értékének 50 %-át helyezi be, azaz 25 000 dollárt. A bróker 25 000 dollár kölcsönt folyósít.
Fontos szem előtt tartani, hogy míg a bróker kölcsöne egy fix összeg, a befektető marzsának értéke az ár függvénye. Ha a részvény 40 dollárba kerül, a brókernek továbbra is 25 000 dollárja lesz, míg a befektető tulajdona csak 15 000 dollár.
A kérdés így hangzik – milyen árnál kap a befektető margin callt?
Másként megfogalmazva a kérdést, milyen ár mellett lesz a befektetői rész a befektetés értékének 25 %-a a brókeri kölcsön leszámítása után? Matematikailag ezt a következő egyenlettel fejezhetjük ki:

 

ahol P a részvény minimális ára, amelyet a befektető még elvisel – nem érkezik margin call.

Ezt kapjuk:

 

A részvény ára tehát egészen 33,32 dollárig eshet, ami 16,78 dollár veszteséget tesz ki részvényenként. Amint a részvény ára e szint alá süllyed, a befektető margin callt kap.

Ezt az árat egy másik módszerrel is kiszámíthatjuk a következő összefüggés segítségével:


 

 

A margin callhoz vezető okok

A kedvezőtlen ármozgás azonban nem kell, hogy a margin call egyetlen oka legyen. A bróker például megemelheti a haszonréssel kapcsolatos követeléseit. Ezt a lépését pl. törvényes okok idézik elő vagy az eszköz kockázatának és volatilitásának a növekedése. Szélsőséges esetekben akár meg is szüntetheti az adott eszközzel való haszonréses ügyeltelés lehetőségét. Ebben az esetben viszont a befektetőnek le kell zárnia pozíciót vagy törlesztenie kell a brókertől kapott teljes kölcsönt.
A margin call a befektető számára mindig kellemetlen helyzet. Választania kell a veszteség elfogadása vagy a további költségek között. A margin call azonban olykor nem csak a befektető számára lehet kellemetlen. A pozíció lezárása a margin call esetén lefelé nyomja az árakat. Ha ez a helyzet tömeges méreteket ölt, újabb margin callokat okozhat. A helyzet a dominóhatáshoz hasonlít.

Ez konkrétan 1929. október 24-én a fekete csütörtökön következett be. A Wall Streeten a nagy zuhanást egy nagy üzleti boom előzte meg, amely a tőzsdére csábított sok tapasztalatlan befektetőt és spekulánst.​