Leszállítás időpontja

A leszállítás időpontja az a dátum, amikor megvalósul a pénzügyi eszköz tárgyát képező mögöttes eszköz, az ún. futures kontraktus kézbesítése. A futures kontraktusok segítségével különböző típusú mögöttes eszközökkel lehet kereskedni, pl. részvényekkel, kötvényekkel vagy valutákkal, de a leszállítás dátuma kizárólag az olyan futuresre vonatkozik, amelyek mögöttes eszközei áruféleségek – azaz kommoditív futures. A futures kontraktusok egyszerűen úgy működnek, hogy egyidejűleg megállapodnak az ügylet tárgyát képező mögöttes eszköz árában és mennyiségében. Maga az elszámolás azonban csak a jövőben történik meg. A leszállítás időpontja tehát annak az elrendezésnek a dátuma, amelyre valamikor a jövőben kerül sor.

A futures piacok kereskedői
A futures kontraktusokkal kereskedő befektetőnek előre tudnia kell, milyen leszállítási határidőig akarja megkötni a kontraktust. Az egyes áruféleségeket különböző leszállítási határidőkkel lehet megvásárolni. Vehetünk például rizst decemberi leszállítási dátummal vagy nyugodtan a következő év szeptemberében is. Az egyes árukat  a futures kontraktusok révén néhány hónappal vagy akár évvel előre is el lehet adni A leszállítás időpontja tehát tájékoztatja a kereskedőt, hogy mikor kézbesítik a mögöttes eszközt. Valamennyi kommoditás és kontraktusos hónap angolul van feltüntetve, pl. a RICE DEC 2013 megjelölés azt jelenti, hogy a rizs-leszállítás kontraktusának időpontja 2013 decembere.

A futures piacon kétféle kereskedő jelenik meg. Az egyik oldalon azok, akik valóban szeretnének mögöttes eszközt venni/eladni (feldolgozó ipar, földművesek stb.) és ezért a leszállítás időpontja fontos határidő számukra. A másik oldalon viszont a piacon megjelennek spekulánsok is, akiknek nem a mögöttes eszköz tényleges leszállítása a céljuk, ezért számukra a leszállítás időpontja másodlagos információ. Azoknak a befektetőknek, akik csak az árfolyamnyereségre törekednek, a legelőnyösebb a legközelebbi kontraktusos hónapokban kereskedni (ún. front months). Ezek biztosítják ugyanis a kontraktus legmagasabb likviditását. Viszont ügyelniük kell arra, hogy a kontraktuson időben túladjanak és elkerüljék a mögöttes eszköz tényleges leszállítását.

Ebben segíti őket néhány fontos meghatározó jegy (indíció), mint pl. first notice day, last trading day, esetleg a roll-over utasítás.

First notice day
A futures kontraktusokkal kereskedők többségét nem érdekli a mögöttes eszköz tényleges megvásárlása. Sok esetben a futures-szel csak az ármozgással való spekuláció céljából kereskednek. A befektetők eme csoportja számára nagyon nem kívánatos a tényleges lerendezés (pl. néhány tonna búza leszállítása). Ezért a bróker figyelmezteti őket, hogy hamarosan lejár a kontraktus – ezt a napot First notice day-nek nevezik. Ezzel a megnevezéssel jelölik azt a napot, amikor közelivé vált a kontraktus lejárta és a tulajdonostól megkövetelhetik, hogy ténylegesen rendezze le az adott kontraktust, ez leggyakrabban a mögöttes eszköz valós leszállítását jelenti. Hogy a befektetők elkerüljék a mögöttes eszköz leszállítását, két lerendezési mód közül választhatnak: vagy megkötik a kontraktust és lerendezik a nyereséget/veszteséget, vagy végrehajtják a kontraktus ún. roll-overét.

Roll-over
Abban az esetben, ha a befektető előnyösnek látja a kontraktus további fenntartását, ellenőrizteti azt (roll-over). Utasítja a brókert, aki befejezi a kontraktust és egy újat nyit, de későbbi leszállítási határidővel. Az az időszak, amelyben végrehajtható a roll-over (roll-over period), rendszerint az a 8 nap, amely megelőzi a kereskedőknek egy új szerződéses hónapra való áttérését.

Last trading day
Amennyiben a befektető fenntartja a kontraktust a First notice day-t követően és nem kívánja a mögöttes eszköz tényleges leszállítását, problémákkal számolhat. De még mindig van lehetősége eladni a kontraktust, habár ezt az időpontot követően jelentősen megemelkednek a kereskedelmi illetékek. Meghatároznak egy ún. Last trading day-t (LTD), a legutolsó napot, amikor még lehetőség van az adott kommoditás kontraktusát másvalakinek eladni és megszabadulni a kommoditás tényleges átvételének kötelezettségétől. Amennyiben a befektető az LTD végén sem adja el a kontraktust, fel kell készülnie a kommoditás tényleges átvételére vagy készpénzben kell kifizetnie az egész pozíciót a brókernek.

Az esetek túlnyomó többségében azok a kereskedők, akik a futures ármozgásával spekulálnak nem tartják meg az FND-ig, illetve a kontraktus leszállítási idejéig a kontraktust.​