Kockázat elhárítása

A kockázatáthárítás az a folyamat, mely során a kockázat egy, vagy több összetevője csökkenti a rizikó lehetőségét. A kockázat ugyanis általában nem kívánatos jelenség, ezért célszerű esélyének csökkentése.  Ezt a befektető különböző módszerek alkalmazásával érheti el. A rizikó egy az ún. befektetési háromszög csúcsai közül. A maradék kettő a hozam és a hozzáférési lehetőség (likviditás). Míg a hozamnál és a likviditásnál a befektető a maximumra törekszik, a kockázatnál épp az ellenkezőjére. 

A kockázat a veszteség lehetősége, illetve kedvezőtlen esemény bekövetkeztének a valószínűsége. A várható hozammal karöltve, ez az egyik alapvető pénzügyi mutató. A befektetéseknél, klasszikus megközelítésben, a rizikó nemkívánatosnak minősül. Ez tükröződik például a portfólió elméletben, ahol a befektető minél magasabb hozamra törekszik, minél alacsonyabb kockázat mellett.

Azonban a kockázat elég széleskörű meghatározás, ezért megszabott típusú kockázatokról beszélünk. A kockázat típusa meghatározza eredetének, illetve tevékenységének okát – például deviza- vagy hitelkockázat. A kockázatáthárítás az a folyamat, ahol a rizikó egy vagy több összetevője minimalizálható.

Kockázatmérés
A kockázat fogalmából következik, hogy mérésére a statisztikát alkalmazzuk. Statisztikai módszer a rizikó mérésére például a kockázati mutatószám meghatározása, a kockáztatott érték segítségével, azaz ún. VaR – value-at-risk modell. Amennyiben 1 millió dollár értékű portfólió kockázati értéke 5 % VaR, azt jelenti, hogy 5 % az esélye a portfólió 1 millió dolláros értékvesztésének 1 nap leforgása alatt.

Diverzifikáció
Alapvető kockázatáthárítási módszer a diverzifikáció, tehát a befektetett pénzeszközök több aktívumba való egyidejű megosztása. A diverzifikáció az eszközök kölcsönös korrelációján alapszik. Az ár korrelációja arra utal, hogy milyen mértékben követi egy eszköz árfolyama, a másik eszköz árfolyamának alakulását. Ez az érték 1-től -1-ig terjedhet, ahol az 1-es érték azonos irányban és mértékben mozog. Diverzifikációra azok az eszközök alkalmasak, ahol a korreláció -1. Így az egyik eszköz bármily mértékű árváltozását, ellensúlyozza a másik aktívum ármozgása. Tökéletes korreláció azonban csak elméletben létezik. Viszont helyettesíthető megfelelő mennyiségű eszközzel és így egyetlen aktívum árváltozásának nincs jelentősége.
A diverzifikáció ugyanis megszünteti az úgynevezett egyedi, rendszertelen (angolul unique) kockázatot, amely egyetlen eszközhöz kapcsolódik. Ilyen rizikó lehet például egy cégen belüli menedzsmentváltás. Megfelelő mennyiségű, különböző tőzsdei aktívumokkal a befektető megszabadul a kockázat ezen összetevőjétől és már csak a rizikó szisztematikus komponenseinek van kitéve. Tehát így már csak a globális problémák érintik, mint pl. a rendszerszempontból fontos bankok összeomlása.

Sok értékelési módszer, a befektetőnek erre a viselkedésére számít. Talán a leggyakrabban használt modell, a CAMP, nem is számol egyedi kockázattal, csak szisztematikussal, melyet béta koefficienssel fejez ki. Más szavakkal, a befektető e modell alapján nincs kompenzálva, hogy rendszertelen kockázatnak van kitéve. Ezt a rizikót ugyanis egyszerűen, diverzifikációval elháríthatja.

Hedging
Következő példája a kockázatáthárításnak a hedging (fedezeti ügylet). Ennek során a befektetés kockázatát egy másik, ellentétes irányú befektetéssel csökkentjük, esetleg pénzügyi derivatív ügyletek segítségével. Továbbá lényeges hogy meghatározzuk, mely paraméter alapján lesz a pozíció fedezve. Ilyen tényező lehet a pozíciónyitás nagysága, delta, vagy gamma-neutral pozíció felv​étele is.

Vannak azonban kockázatok (például a likviditás), melyek esetében a hedging körülményes lehet. Ezért egyéni megközelítés alapján kell dönteni.

Stressz teszt
Egy ilyen megközelítés a terhelési-tűrőképességi próba (stressz teszt). A teszt de facto egy kérdéssel kezdődik „mi történik, ha…?". Ezt szimuláció követi, melynek eredményeit értékelik. Ez nagy népszerűségnek örvendő módszer, különösen a szabályokat meghatározók körében, akik ilyen módon értékelik a bankok pénzügyi stabilitását, extrém körülmények között.