Hedge arány

Hedgingový poměr (Hedge ratio) vyjadřuje obecně míru zajištění (hedging) pozice, popřípadě celého portfolia oproti potenciálním ztrátám. Specifičtěji potom může odkazovat na více různých poměrů, například poměr zajištěné části portfolia vůči celému portfoliu nebo hodnotu futures kontraktu vůči ceně podkladového aktiva. Často bývá hedgingový poměr spojován s deltou, což je indikátor měřící citlivost ceny opce na změnu ceny podkladového aktiva této opce.

Hedgingový poměr pozice
V tomto případě vyjadřuje hedgingový poměr obecně podíl mezi zajištěnou částí pozice a celkovou velikostí pozice.

Pokud například český investor drží akcie americké společnosti za $10 000, vystavuje se tímto měnovému riziku. Když si však zároveň otevře měnovou pozici na $5 000, zajistil se tímto částečně proti měnovému riziku. Hedgingový poměr je v tomto případě 0,5 (5 000/10 000) a znamená, že 50 % celkové pozice je zajištěno proti měnovému riziku.

Obecně lze tedy říci, že hedgingový poměr vyjadřuje procento investice, které je zajištěno proti riziku. Pokud je hedgingový poměr 0,65 znamená to, že 65 % pozice je proti riziku zajištěno a 35 % pozice je riziku vystaveno i nadále.

Hedge arány
A Hedge arány (Hedge ratio) általánosságban kifejezi a pozíció, esetleg az egész portfólió biztosítottságát (fedezetét) a lehetséges veszteségekkel szemben. Specifikusabban aztán utalhat több különböző arányra, pl. a portfólió biztosított (fedezett) részének aránya az egész portfólióval szemben vagy a futures kontraktus értéke a mögöttes eszköz árával szemben. A Hedge arányt gyakran összekötik a deltával, amely az opció árérzékenységének indikátora az opció mögöttes eszközének árváltozásai esetén.

A pozíció Hedge aránya
Ebben az esetben a Hedge arány általában a pozíció biztosított (fedezett) része és a pozíció teljes nagysága közötti arányt fejezi ki.

Ha pl. egy cseh befektető 10 000 $ értékben birtokolja egy amerikai társaság részvényeit, ezzel devizakockázatnak teszi ki magát. Ha azonban egyidejűleg megnyit egy deviza pozíciót 5 000 $ értékben, ezzel részben biztosította magát a devizakockázattal szemben. A Hedge arány ebben az esetben 0,5 (5 000/ 10 000) és azt jelenti, hogy a teljes pozíció 50 %-a biztosítva van a devizakockázattal szemben.

Általánosságban elmondható tehát, hogy a Hedge arány a kockázat ellen biztosított befektetés százalékát adja meg. Amennyiben a Hedge arány 0,65, ez azt jelenti, hogy a pozíció 65 %-a a kockázattal szemben biztosítva van és a pozíció 35 %-a továbbra is kockázatos.

A Hedge arány – delta
Itt a Hedge arány az opció árváltozása és az opció mögöttes eszközének árváltozása közötti arányt fejezi ki az adott pillanatban. Amennyiben pl. a részvény ára 1.00 $-ral változik és erre az opció 0.40 $-os árnövekedéssel reagál, a Hedge arány 0,4.

A Hedge arány mechanizmusként is szolgál az opciók, esetleg más származékok vagy devizák helyes mennyiségének kiszámításához, ha biztosítani szeretnék a részvényekből vagy más származékokból álló portfóliókat a veszteségek ellen.

Ha pl. a befektető 100 részvényt birtokol és szeretné magát biztosítani az áruk csökkenése ellen, vásárolhat olyan opciókat, amelyek ármozgása negatív korrelációban lesz a részvények mögöttes eszközeinek áralakulásával. A szükséges részvénymennyiség kiszámítására szolgál a delta vagyis a Hedge arány.

Ha pl. két opció szükséges 100 darab részvény árváltozásának kompenzálására, a Hedge arány 2-vel egyenlő.

Hedge arány – futures kontraktusok
A futures kontraktusok esetében a Hedge arány a futures kontraktus értéke és mögöttes eszközének, pl. valamilyen árunak a reális értéke közötti arányt fejezi ki. A futures kontraktusokkal kereskedők számára a Hedge arány alkalmas eszköz az ún. alapkockázat (Basis risk) azonosítására és minimalizálására. Ez a kockázat két biztosított pozíció korrelációjának tökéletlenségét jelenti. Egyszerűen szólva, ha a befektető két pozíciót tart nyitva, amelyek között negatív korrelációnak kell lennie (értékeiknek ellentétes irányban kellene mozogniuk), az alapkockázat azt a kockázatot jelenti, hogy ez a korreláció nem százszázalékosan hatékony és emiatt kilengésekre kerül sor. Ez a nem tökéletes korreláció lehetséges nyereségeket vagy veszteségeket okoz a biztosított stratégia ellenére, és ezáltal további befektetési kockázatot teremt.