Feltételes megbízások

A feltételes megbízások olyan utasítások, melyek segítségével a befektető brókerének megszabja egy jövőbeni ügyletkötés paramétereit. A megbízás információk összessége, a befektető igényeinek megfelelő, testre szabott utasítása. Manapság túlnyomórészt a brókerek ezt szabványos elektronikus formában kapják. A feltételes megbízások fő jellemzője, hogy bizonyos feltételek teljesülése szükséges, az utasítás végrehajtásához. Ez például lehet egy függőben lévő megbízás, amely az ügylet tárgyát képező eszköz bizonyos árszintjének elérésénél aktiválódik.

Képletesen, hogyha a legegyszerűbb megbízásfajtának tekintjük a „pozíciónyitást", akkor ennek feltételes megbízásos megfelelője a „pozíciónyitás, amennyiben…". Tehát bizonyos feltétel teljesülésének következtében lép érvénybe, melyek leggyakrabban ár jellegűek – vagyis meghatározzák, milyen árszintet kell elérniük a pozíciónyitáshoz. Ezek limitáras megbízások. 

Limitáras megbízások
A limitáras megbízások a feltételes megbízások csoportjába tartoznak, ahol a feltétel egy bizonyos árszint elérése. Ezek közé soroljuk a buy limit megbízást, illetve a sell limit megbízást. A limitáras megbízásoknál a befektető megszab egy bizonyos árfolyamot, melynél pozíciót nyit, vagy zár és a limitáras megbízás a kívánt ár elérésénél hajtható végre. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ennél az árszintnél teljesül. A kívánt árfolyamnál aktiválódik a megbízás, azonban a piacon az ár már ennél kedvezőbb is lehet. 

Amennyiben a befektető buy (vételi) limit order-t alkalmaz, meghatározza a maximális árszintet, amelyet hajlandó az ügylet tárgyát képező eszközért fizetni. Ennek az árfolyamnak a jelenlegi piaci ár alatt kell lennie, különben a megbízás azonnal teljesül, az érvényben lévő áron és a megbízás hagyományos piaci megbízásként (ún. market order) működik.

Az eladási limitáras megbízásnál – sell limit order a befektető a mögöttes aktívumnak azt a minimális árszintjét határozza meg, amelyen hajlandó eladni. Logikusan, ennek az árnak magasabbnak kell lennie a jelenlegi piaci árnál, másként azonnal teljesíthető az aktuális piaci árfolyamon.

Mivel a különböző megbízások egyszerűen kombinálhatók, feltétel lehet egy másik bizonyos megbízás teljesítése is. Ezek alapján tehát a megbízásokat feloszthatjuk elsődleges és másodlagos megbízásokra.

Elsődleges és másodlagos megbízások
Az elsődleges és másodlagos megbízások, a feltételes megbízások további alcsoportja. Alapvetően az elsődleges megbízás teljesülése alapfeltétele, a másodlagos megbízás teljesülésének. Egyben előfordulhat, hogy a másodlagos megbízás teljesülése, további feltételekhez kötött. A legegyszerűbb ilyen típusú megbízás a stop-loss. Ez a pozíció zárására utasítja a brókert, amennyiben a pozíció egy bizonyos szint alá süllyed. A befektető ebben az esetben egy kontrollálhatatlan, nagy veszteségtől óvja meg magát.

A stop-loss tulajdonképpen egy másodlagos megbízás két feltétellel. Első, az elsődleges megbízás teljesítése (pozíciónyitás – vétel illetve eladás) és a második, egy bizonyos árszint elérése. Ennek a feltételes megbízásnak ellentéte a take-profit, mikor a befektető pozíciót zár, egy bizonyos nyereség elérésénél.

Az elsődleges és másodlagos megbízásokat a befektető tovább párosíthatja és elérheti például a következő pozíciókat:

  • One-triggers-all – a befektető elsősorban egy elsődleges megbízást ad. Aztán további egy-két másodlagos utasítást. Az elsődleges megbízás teljesítése után aktiválódik(nak) a másodlagos megbízás(ok). Például a stop-loss megbízás, vagy a fentiekben, a példánál ismertetett megbízás. 
  • One-cancel-others – ebben az esetben a befektető megadja az elsődleges megbízást és további két másodlagos utasítást. Ez elsődleges megbízás teljesülésével, érvénybe lép mindkét másodlagos, várakozó megbízás. Egyik másodlagos megbízás teljesülésével, törlődik a másik. Ennek egyszerű példája a pozíciónyitás stop-loss-szal és takeprofit-tal (ez az ún. bracket). Amennyiben az árszint emelkedik, take-profit megbízás lép érvénybe, hogyha csökken, stop-loss.