Eszközök

Eszközök – a vállalkozás vagyona, mely a tulajdonosának jövedelmet biztosít, illetve várhatóan a jövőben hozamot hoz. Az eszközök lehetnek pénzügyi eszközök (pl. készpénz, kötvények, stb.), avagy valós eszközök (nem pénzügyiek), mint például a telek, épületek, műszaki berendezések, valamint a szabadalmak és a védjegyek is. Az eszközök kifejezést két értelemben használjuk – a számvitelben a cég összes pénzügyi vagy valós vagyonát képezi; másik megfelelője a pénzpiaci befektetési eszköz – vagyis bármilyen befektetési eszköz, amelyet jövedelemszerzés céljából tartunk.

Az eszközök számviteli meghatározása
A számvitelben az eszközök a vállalkozás tulajdonában, kezelésében lévő eszközök együttes értéke (teljes vagyona). Az eszközök jegyzékét a pénzügyi kimutatásokban találjuk. Az eszközök és források a könyvviteli mérlegben általában a fizetőképesség alapján (likviditás) vannak rangsorolva.  Az eszközöket befektetett eszközök (immateriális javak, tárgyi javak, befektetett pénzügyi eszközök), forgóeszközök (készletek, követelések, értékpapírok és pénzeszközök) és egyéb vagyontárgyak csoportjára osztjuk.

Befektetési eszközök – pénzügyi és egyéb, nem pénzügyi eszközök
A pénzügyi eszközöket több kategóriába sorolhatjuk:​

  • Monetáris arany – tiszta arany, mely legalább 995/1000 tisztaságú. Általában a jegybank (központi bank) tulajdona.
  • Pénznem – a központi bank által kibocsátott bankjegyek és érmék mint nemzeti fizetőeszközök, és szükségszerűen forgalomban vannak.
  • A hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény) pénzügyi eszköz, amely igazolja az adóságot. Jogot megtestesítő okirat a kibocsátónak történő adósság visszafizetésére (annak, aki a kötvényt kiadta) és esetleg más jogokra. 
  • ​Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír (részvény) - részvény, amely igazolja tulajdonosának, tehát a részvényesnek, hogy bizonyos tőkét fektetett a részvénytársaságba. A részvényekből erednek a befektetési alapok nevében kibocsátott befektetési jegyek – a befektetési alapban való tulajdonjogot bizonyítják. 
  • ​Hitelek – feltétel nélküli tartozás a hitelező felé, melyet határidőn belül vissza kell fizetni, és amely mindaddig kamatozik.

Nem pénzügyi befektetési eszközök például:

  • Árucikk - különféle nyersanyagok és termékek, mint például az energia (kőolaj, földgáz), nemesfémek (például az ezüst, platina), a mezőgazdasági termények (pl. búza, kukorica, szója), amelyekkel pénzügyi piacokon kereskedhetünk.
  • Ingatlanok – építmények, épületek és telkek. A fellendülő ingatlanárak esetében számolhatunk tőkehozammal és ezen felül a bérleti díjból származó jövedelemmel is. 
  • Régiségek és egyebek – mint például a műtárgyak, bélyegek, borkülönlegességek, stb. 

A pénzügyi és nem pénzügyi eszközöknek három közös alapvető jellemzője van: hozam, kockázat és likviditás. A hozam az eszköz tulajdonosának a jövedelme.  A hozam lehet kamat (részesedés), a részvényeknél osztalék, az ingatlanok esetében a bérbeadásból származó jövedelem és minden esetben a tőkenyereség, amelyet az eszközök piaci árának ingadozása határoz meg, és amit a vételi és eladási ár közti különbség képez. Minden befektetés magával hordozza annak kockázatát, hogy a vártnál kisebb hozamot hoz. A kockázat mértéke szerint a befektetések három csoportba sorolhatók: konzervatív, kiegyensúlyozott és agresszív. A likviditás azt fejezi ki, hogy milyen könnyen és mekkora költségek mellett lehet egy eszközt eladni (pénzzé tenni). Minél magasabb az eszköz likviditási mutatója, annál könnyebb pénzre váltani. Egyetlen eszköz sem biztosítja a maximális hozamot a likviditás minimális kockázata mellett. A befektetőnek választania kell egyet ezen befektetési szempontok közül, amit maximálisan tud érvényesíteni és arra kell törekednie, hogy a másik kettő elfogadható legyen a számára. Ezt a modellt befektetési háromszögnek nevezzük.

Kereskedés az eszközökkel
Egyes eszközökkel szervezetten a tőzsdén kereskednek. A kereskedés közvetlenül (pl. a részvény eladása vagy vétele) illetve ún. pénzügyi derivatívák segítségével történik (a pénzügyi derivatívák az adásvétel eszközei szerződés formájában, mely két fél között jön létre egy bizonyos üzlet megkötésénél). A pénzügyi derivatívákat a mögöttes aktívumokból erednek – például az árucikkekkel tőzsdei határidős ügyletek (futures derivatívák), a részvényekkel pedig opciós utalvány (warrant) segítségével kereskedhetünk.

A pénzügyi derivatívák előnye, hogy általában csökkenti a veszteség kockázatát, amely kapcsolódik a primer (mögöttes) aktívummal történő kereskedéshez, annak köszönhetően, hogy a pénzügyi derivatíváknál általában előre meghatározzák az üzletkötés feltételeit. Sőt a derivatívákkal túlnyomórészt „tőkeáttétellel" is lehet kereskedni, és ezáltal megsokszorozódhat a nyereség.