Elemzés

​Az elemzés olyan módszer, amely a vizsgált kérdésnél részletesen elemzi az információkat és tényeket.  Számos területen és tudományágban használják, de minket elsősorban a pénzügyi piacokon alkalmazott elemzéstípusok érdekelnek. Befektetési elemzést alkalmaznak a befektetési eszközök értékének meghatározására, mint például részvények, kötvények, árucikkek, indexek, fizetőeszközök, stb. Az eszközök belső értékét a befektetők elemzés segítségével határozzák meg, továbbá segít az árak jövőbeli alakulásának előrejelzésében és a megfelelő idő meghatározásában vételre vagy eladásra. A befektetők az elemzések két alaptípusát használják: a fundamentális és a technikai elemzést. Kísérő elemzésként a pszichológiai elemzést is alkalmazhatják.

Fundamentális elemzés
A fundamentális elemzés egy azon alapmódszerek közül, amellyel meghatározható az eszköz értéke. Leggyakrabban a részvénykereskedésnél használják, de alkalmazható egyéb eszközöknél is, mint például a kötvényeknél, vagy az árucikkeknél.  Az aktuális ár és a megbecsült belső érték különbsége alapján megállapítható, hogy az eszköz árfolyama a piacon megfelelően volt-e megszabva, hogy nincs-e alul-, vagy felülértékelve.  A fundamentális analízisnek az elemzés tárgya szerinti további felosztása:

  • Globális fundamentális elemzés – megbecsüli, milyen mértékben van hatással az árfolyamváltozásra a globális pénzügyi piac és globális gazdaság. Az alapinformációk, amelyekkel ez a módszer dolgozik elsősorban makrogazdasági tényezők (például GDP, az infláció mértéke, kamatlábak, az állami költségvetés változása, stb.), melyek hatással vannak az eszközök árfolyamára. Továbbá az elemzés vizsgálja, miként hatnak a váratlan globális gazdaságpolitikai események, valamint a természeti katasztrófák is a pénzügyi piacra. 
  • Ágazati elemzések – értékeli a piaci ciklusok hatását az egyes gazdasági ágazatokra. Főként a részvénykereskedésnél alkalmazzák, de igénybe vehető az árucikkekkel való kereskedelemben is. A számos iparág egyedi összetevői okolhatók egyes cégek és részvényeinek instabilitásáért, vagy éppen kiegyensúlyozottságáért, a gazdasági ciklus különböző fázisaiban. Az ágazat lehet ciklikus (követi a gazdasági ciklus fázisait), anticiklikus (a recesszió fázisában éri el a legmagasabb növekedési szintet) és semleges (neutrális). Eltérő ágazatok különböző részvényárfolyamai hozzájárulnak a részvény belső értékének megállapításában és alkalmazhatóak a befektető hozamának maximalizálása céljából. 
  • A vállalatok pénzügyi elemzése – ez a módszer átfogó értékelést nyújt a cégek pénzügyi helyzetéről.  Alapinformációként szolgálnak az eredmény-kimutatások a vállalkozás számviteli kimutatásaiban. Az eredmény-kimutatásokból állapítjuk meg az ún. pénzügyi aránymutatókat, melyek segítségével különböző vállalatokat tudunk összehasonlítani. A cég pénzügyi elemzése által meghatározható egy adott részvényének belső értéke. Ezt a típusú elemzést nem csak a vezetők alkalmazzák, például a vállalatirányítás javítására, de szintén könyvvizsgálók, alkalmazottak, befektetők és brókerek is. 
Technikai elemzés
A technikai elemzés alapja az ármozgások jövőbeli előrejelzése. A legfontosabb információk az ármozgások korábbi adatai, gyakran grafikon formájában. A technikai elemzés a grafikonok felhasználásával igyekszik a trendek felmérésére különböző mutatók, példák segítségével és ezáltal valószínűsíteni a jövőbeli ármozgást, továbbá az üzletkötés megfelelő időzítését. A technikai elemzés alkalmazható részvényekre, indexekre, árucikkekre, határidős és egyéb átruházható értékpapírokra. Több elméleten alapszik:

  • A történelem ismétli önmagát, ez azt jelenti, hogy piacok meglehetősen kiszámítható képletek szerint mozognak, amelyek általánosíthatók és körülírhatók trendek, mutatók és technikai megfogalmazással. 
  • A befektetők folyamatosan ismétlik a korábbi befektetők viselkedésformáját (például „ha a részvény ára 10 USD fölé emelkedik, megveszem")
  • Az árfolyamok trendekben mozognak – nevezetesen egyben a három trend közül: emelkedő, csökkenő, vagy oldalazó trend. 
  • Az összes rendelkezésre álló adat szerepel az eszköz aktuális árfolyamában (fundamentális adatok, vélemények és a piaci döntéshozók elvárasai, stb.)
Pszichológiai elemzés
A pszichológiai elemzés nem elfogadott módszer az eszközök értékének meghatározásában, ennek ellenére érdemes figyelmet szentelnünk neki.  Ez azon a feltételezésen alapul, hogy a befektetéseket nagymértékben befolyásolják a befektetők viselkedése. Az eszközök belső értékének különbözősségét éppen az érzelmek okozzák, mint például a félelem, a befektető irracionális viselkedése, pl. egy lehetséges árváltozás alapján, amely nagyobb hozamot hozhat.