Beszerzési Menedzser Index

A Beszerzési Menedzser Index az egész világon elismert jelzőérték, mely a feldolgozóipar gazdasági állapotának elemzése, egy ország területén. Angolul Purchasing Managers' Index – és innen ered a rövidítése is – PMI, illetve magyarul BMI, amely alatt gyakran emlegetik. Több mint 30 országban elismerik és minden ország kimutatja a nemzeti PMI-jét. Ezt a mutatót a magányszektor rendszeres havi felmérései alapján mutatják ki, százalékban kifejezve. 50% feletti érték növekedést jelez, míg az 50% alatti érték a gazdaság feldolgozóiparának romlását.

A BMI-t két intézmény mutatja ki - Institute for Supply Management az Amerikai Egyesült Államokon belül, míg a Markit Group a fennmaradó országok területén.

Az indexet vállalatok havi felmérései alapján állítják össze, egy ágazatot képviselve az adott országban. Öt kulcsfontosságú területet érint:

 • termelési mennyiség,
 • új megrendelések,
 • szállító teljesítések,
 • készletek állománya,
 • foglalkoztatási környezet.
Beszerzési menedzser
A feltett kérdésekre egyes kiemelt vállalatok ún. beszerzési menedzserei válaszolnak. Ezek az emberek felelősek az árubeszerzésért és a szolgáltatásokért, melyek nélkülözhetetlenek a vállalatok működéséhez. A beszerzési menedzser felügyeli a gyártáshoz kulcsfontosságú alapanyagok vételezését, továbbá az irodák bútorzatát és annak berendezéseit, építési és egyéb kellékek beszerzését. Munkáját tehát főként a megfelelő beszállítók felkutatása, ártárgyalások, a vásárolt alapanyagok és szolgáltatások minőségellenőrzése, a beszállítások logisztikai irányítása, sok esetben ezek nyomon követése és ezen a téren a várható trend előrejelzése jellemzi.

A beszerzési menedzserek szinte ideális alapot nyújtanak ehhez a kutatáshoz, mivel közvetlen hozzáférésük van az információkhoz. A legtöbb esetben ők az elsők, akik érzékelik az üzleti körülmények változását és a vállalat teljesítményének módosulását.

A beszerzési menedzserek a fenti kérdésekre három lehetséges válasz közül választhatnak – javulás, romlás, változatlan. A válasz az előző hónaphoz viszonyított helyzetváltozásra vonatkozik. Azonban csak a feltételek javulása számítódik be, vagy ezek megőrzése, ellenben a romlás soha (lásd az indexszámítást). Az ügyvezetőket is felkérik az adott válaszok tömör megvilágítására, amelyek további számításokhoz és gazdasági helyzetelemzésekhez vezetnek.

Az index számítása és értelmezése

A beszerzési menedzser index számítási képlete a következő:

BMI = (P1*1) + (P2*0.5) + (P3*0)

P1 a válaszolók azon százaléka, akik javulást érzékeltek

P2 azon válaszok százaléka, ahol nem észleltek változást

P3 visszaesést megjelölő válaszok százaléka.

Ezért, hogyha a válaszok 100%-a javulást jelez, a BMI értéke 100,0 lesz. Éppen ellenkezőleg, hogyha az összes válasz romló helyzetet jelölne, a BMI értéke 0,0 lenne. Amennyiben a válaszok 100% változatlan helyzetre utalna az előző hónaphoz képest, a BMI értéke 50,0-nak felelne meg. Ebből következik tehát, hogyha a:
 • BMI = 50 % - változatlan gazdasági helyzetet jelent  a múlt hónaphoz képest
 • BMI > 50 % - növekedést jelez az előző hónaphoz képest, minél magasabb érték, annál érzékelhetőbb a javulás
 • BMI < 50 % - romlott a helyzet és itt újra érvényes, minél kisebb érték, annál inkább tapasztalható a visszaesés.
A BMI kiszámításánál az Egyesült Állam​okban mind a fent említett öt mutatót figyelembe veszik és mind az öt azonos horderővel rendelkezik.  A többi országban a Markit Group a következő kulcs alapján számolja ki a BMI-t:

 • új megrendelések -  0,3
 • termelési mennyiség - 0,25
 • foglalkoztatás - 0,2
 • szállítási átfutási idő - 0,15
 • vásárolt készletek  - 0,1