Baissista

A baissista egy olyan befektető neve a szakzsargonban, aki pesszimistán látja valamely aktívum, leggyakrabban értékpapír (részvény) jövőbeni áralakulását. Olyan helyzeteket foglal el, amelyek árcsökkenés esetén nyereségesek – hasznosítja az ún. rövid eladást vagy short sellinget. Az angolban a befektető többnyire a „bear" – medve – kifejezéssel találkozik. A fogalom ellentettje a haussista, angolul „bull" – bika. Együtt ezekeket a fogalmakat a pénzvilág jelképeinek tekintik és a kialakuló piaci hangulat kifejezői.

Amennyiben a piacon több a baissista (medve) mint a haussista (bika), a piac „medvésedik", medve beállítottságú lesz (bearish market). Számszerűsítve, általában medvepiacnak tekintik az adott árak több mint 20 %-os csökkenését egy vagy két hónapra vetítve. Ha a múltból indulunk ki, az ilyen piac átlagos élettartama kb. 400 nap, azaz több mint egy év. Az ilyen piac létezése alatt az árak átlagosan 31 %-kal visszaestek.

A medvepiacokat gyakran összekapcsolják a gazdaság rosszabb állapotával vagy egyenesen a recesszióval. Talán a legismertebb medvepiac a huszadik század harmincas éveinek piaca, amikor három év leforgása alatt a cégek piaci tőkésítésének Dow Jones Industrial Average indexe 89 %-kal csökkent. Egy további erős medvepiac 1987 folyamán alakult ki. E medvepiac során a DJIA index legerősebb évi csökkenésére került sor, ez 22 %-os volt.

Kezdetek

​A medve és a bika jelképeket valószínűleg a 17. században kezdték használni. Akkoriban még „faliújságokat" alkalmaztak, ahol a befektetők kínálataikat egy lapon – „bulletin" – adták meg. Amennyiben a faliújság tele volt lapokkal, bikapiacról volt szó. Ha a faliújság üres volt (angolul: „bare"), medvepiacról beszéltek.

Medvepiac és korrekció
A befektető számára nagyon fontos, hogy különbséget tudjon tenni a korrekció (módosítás) és a medvepiaci trend között. Az eltérés ui. abban van, hogy a korrekció a medvepiaccal szemben az a kedvező pillanat, amikor beléphet a hosszú pozícióba. A baissista többségű piacon a hosszú pozícióba való belépés pillanatát (azaz a trendfordulót) csak nehezen lehet eltalálni.

A medvebefektetések példái
Tegyük fel, hogy a befektető pesszimista az X részvény árfolyamának alakulását illetően. Milyen befektetési módszerek kínálkoznak számára?​
  • Rövid pozíciót vesz fel. Angolul a „short" kifejezést használják. A befektető illetékért kölcsönveszi a brókertől az X részvényt, majd eladja. A pozíció lezárásakor visszavásárolja és visszaadja a brókernek. A nyereség az az összeg, amely megmarad, miután az árból levonják az illetéket és az egyéb kiadásokat (pl. kifizetett osztalékot). Ezt az ügyletet azonban nem minden részvény esetében lehet végrehajtani, ui. nem minden részvény „shortolható".
  • Eszközvásárlás negatív korrelációval. A baissista olyan eszközbe fog befektetni, amely sikeres, amikor az X részvény ára csökken. Itt viszont érvényes, hogy a befektető olyan történeti fejlődésre támaszkodik, amely nem szükségszerűen folytatódik. Ráadásul a korreláció nem tökéletes, ezért az X részvény árváltozása nem vetíthető át százszázalékosan a kiválasztott eszközre. Példaként említhető az S&P 500 VIX implikált volatilitás index és az S& P00 index.
  • ​Az opciók kihasználása. Ezek az opciók a baissistának sokkal több lehetőséget kínálnak. Különböző stratégiákat választhat annak függvényében, milyen nagy lesz a várható árcsökkenés, mekkora lesz a vállalt kockázat mértéke stb. Ráadásul elkerüli a mögöttes eszközök birtoklását. Használhatja az alapstratégiát, mint a put opciók vásárlása és a call opciók eladása. Az alapstratégiák kombinációjával aztán elérhető az óhajtott stratégia, pl. a bear spread stb. Az opciók azonban ebben az esetben sem alkalmazhatók minden részvénynél.