Áttörés

Az áttörés a pénzügyi gyakorlatban olyan jelenséget jelölhet, amikor bekövetkezik a pénzügyi eszköz valamilyen jelentős árszintjének az áttörése. A pénzpiacokon, különösen a technikai elemzés terén a különböző árszintek fontos szerepet játszhatnak. Mindenekelőtt a támasz és az ellenállás szintjéről van szó, amelyek áttörése befolyásolhatja a befektetők további magatartását. Egy bizonyos árszint áttörése különböző feltételes megbízásokat mozgósíthat, amelyek ezáltal aktívakká válnak és eljutnak a piacra.

Az áttörést általában úgy lehet jellemezni, mint valamilyen jelentős árhatár átlépését, miközben rendszerint lényegtelen az áttörés iránya. Ezt a jelenséget pl. a feltételes megbízásoknál használják ki.

Áttörés és feltételes megbízások
A feltételes megbízások általában olyan megbízások, amelyek csak előre meghatározott feltételek teljesülése esetén válnak aktívakká. Számunkra az árfeltétel érdekes – egy bizonyos árszint áttörése. Az áttörést kihasználó feltételes megbízások közé sorolhatjuk klasszikusan a limitált megbízásokat, pontosabban a buy limitet és a sell limitet. A limitált megbízások az árszint meghatározásának az elvén működnek, amint bekövetkezik az áttörés, a megbízás aktivizálódik.

A buy limit megbízással a befektető azt a maximális árat adja meg, amelyen hajlandó az eszközt megvásárolni. Ez az ár logikusan kisebb kell, hogy legyen a piaci árnál. Képzeljük el azt a helyzetet, amikor a befektető szeretné megvásárolni az ABC cég részvényeit. Ezeket a részvényeket ma 56 $-ért árulják. Ez az ár azonban túlságosan magasnak tűnik számára és csak 50 $-ért vagy kevesebbért hajlandó megvenni – ezért limitált – buy limit – megbízást ad 50 dollár árhatárra. Ha a jövőben sor kerül az 50 $ határ áttörésére, a megbízás aktívvá válik és megérkezik a piacra mint egy közönséges piaci megbízás. Ebben az esetben ún. felülről történő áttörésről beszélhetünk.

A sell limit megbízással a befektető ellenkezőleg a minimális árat adja meg, amelyen hajlandó eladni. Az előző példához hasonló esetről van szó, de a megadott határ magasabb lesz, mint az aktuális piaci ár. Pl. 60 $. Ha sor kerül ennek az árhatárnak az áttörésére, a sell limit megbízás aktívvá válik. Ebben az esetben ún. alulról történő áttörésről beszélhetünk.

Jelentős feltételes megbízás pl. a stop-loss, amikor a befektető egyszerűen kijelöli az árhatárt, amelynek felülről történő áttörése esetén (ekkor az ár csökken) szeretne kilépni a pozícióból. Ezzel a megbízással előre korlátozza a saját veszteségét egy ismert értékig.

A stop-lossok gyakran „szép kerek" árszintekre vannak beállítva. Ha pl. a részvényt 545 cseh koronáért kínálják, sok stop-losst az 500 koronás határon adják meg. Amennyiben sor kerül ennek a határnak (500 cseh korona) áttörésére, valamennyi stop-loss realizálódik és ezzel a részvény ára egy újabb, sokszorosan nagyobb csökkenést ér el, mivel a további eladások még lejjebb nyomják az árakat.

A támaszok és ellenállások határainak az áttörése
A támasz (support) és az ellenállás határait a technikai elemzésnél használják. Fontos árszintekről van szó, amelyektől a múltban az adott eszköz ára gyakorta elrugaszkodott és megváltoztatta a trendet. Azokról a határokról van szó, amelyeken a vevők és az eladók erejét tesztelik.

Ha pl. a múltban valamilyen eszköz ára néhányszor a 40 $-os határig süllyedt, de minden esetben elrugaszkodott onnan és trendjét növekedővé változtatta, ezt az árszintet a támasz (support) határának jelölhetjük. Ezt a határt ezután minden olyan esetben szigorúan ellenőrzik, amikor az eszköz ára ismét közelít hozzá. Ennek a határnak az áttörése ugyanis gyakran az eszköz árának erős és mély zuhanását jelenti. Ezt a jelenséget sokszor összekapcsolják a korábban említett áttöréssel és stop-lossokkal.

Ellenkező esetben, amikor sor kerül a rezisztencia határának áttörésére, az eszköz gyakran az erős növekvő trendben folytatja.