ATM

Az At the money, röviden ATM, egy a három lehetséges pozíció közül, amelyben a kötési árfolyam (strike price) lehet az opciókkal történő kereskedés során. Egyszerűbben fogalmazva, a kötési ár (küszöbár) megközelítőleg ugyanolyan vagy azonos értékű, mint a mögöttes aktívum piaci árfolyama, az opciós szerződés megkötésének a pillanatában. A következő két pozíció, amelyben még az opció küszöbár lehet, az Out-of-the-money (OTM) és az In-the-money (ITM). ​

Az opció kötési árfolyama és pozíciói​

A kötési árfolyam pozíciója fontos szerepet játszik az opciós szerződések megkötésénél. Vételi, vagy akár eladási opció vásárlásánál azonban nem csak ennek a pozíciónak az alapján határozzák meg az eladó jutalékát, vagy ún. opciós prémiumot. A prémiumnak két alapvető összetevője van, belső érték és időérték. A belső érték, azt a hasznot jelöli, amihez az opció azonnali lehívása révén jutna az opció birtokosa. Az At-the-money és az Out-of-the-money típusú opciók belső értéke nulla. Az In-the-money belső értéket, a piaci árfolyam és a küszöbár viszonya határozza meg.​

Az időérték (külső érték) tehát az opciós jog érvényesítésének (lehívásának) díja a lejáratig. Ez az érték az idő múlásával egyre csökken, a lejárat napján nulla. Az időérték csökkenése nem lineáris, ami azt jelenti, hogy a lejárathoz közeledve egyre nagyobb mértékben csökken az opció külső értéke. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy a lejárati idő közeledtével sokkal egyszerűbb megbecsülni a piaci árskálát, és így könnyebb eldönteni, hogy az opció lehívásra kerül-e, vagy sem. Az opció időértékét befolyásolja a volatilitás ingadozása. Ha a piacon magas a volatilitás, nagyobb az esélye annak, hogy az opció tulajdonosa (vevője) nyereséget ér el. Ezzel szemben az eladónak ez magasabb kockázat jelent és magasabb díjat fog követelni az opció kiírásáért.​

Ebből következik, hogy In-the-money pozícióban lévő opció megszerzéséért fizetjük az eladónak a legnagyobb prémiumot, mivel belső- és időértékkel is rendelkezik. A fent említett At-the-money pozícióért csak időértéket fizetünk, így az opció belső értéke zérus. A harmadik esetben, az Out-of-money pozícióban fizetjük a legalacsonyabb opciós díjat, mert a belső értéke szintén nulla és újra csak az opció időértékét fizetjük. Azonban figyelembe kell vennünk, hogy az Out-of-the-money opciónál a legnagyobb az esély arra, hogy értéktelenné válik a lejárat időpontjában, ugyanis ebben az esetben a mögöttes aktívumnak sokkal nagyobb értékkel kell növekednie vagy csökkennie, mint az ITM, vagy az ATM pozícióban.​

Végül egy példa mindhárom pozícióra: Az XY részvény árfolyama a 91,80-as értéknél van. Az opciók kötési árfolyamai az alábbi táblázatban láthatók:​

 

 

 

A zöld színű mezők At-the-money helyzetben vannak, mint láthatjuk a kötési árfolyam (strike price) a vételi (call) és az eladási (put) opciónál is megegyezik. A kék színű mezők jelölik a kötési árfolyamokat az In-the-money pozícióban. Ahogyan fel van tüntetve, a call opciók lehívási árfolyama 91 és alacsonyabb, a put opcióknál pedig 93 vagy magasabb. A piros mezőkben Out-of-the-money pozícióban a vételi opció értéke 93 és magasabb, az eladási 91 és alacsonyabb.​