ATM forward strike

Az ATM forward strike kifejezés az ATM forward típusú opció kötési árfolyamát jelöli. Ez egy különleges pénzügyi opció at-the-money (ATM) helyzetben. Az at-the-money (ATM) pozíció azt jelenti, hogy az opció kötési árfolyama megegyezik a mögöttes aktívum árfolyamával. Ha az opció ATM Forward, vagy ATMF, a küszöbára megegyezik a mögöttes aktívum forward értékével, azaz a jövőben várható árral és ez a forward szerződések tárgyát képezi. Ha az opció kötési árfolyama megegyezik a mögöttes aktívum jelenlegi árfolyamával (ún. spot ár) abban az esetben ezt az opciót ATM Spotnak nevezzük, vagy csak egyszerűen ATM-nek. Az at-the-money (ATM) pozíció egyike azon három pozíciónak, amiben az opció kötési árfolyama lehet. A másik két helyzet az in-the-money (ITM) és az out-of-the-money (OTM). Ez a három pozíció fejezi ki az opció kötési árfolyamának és a mögöttes aktívum árának a viszonyát, és ennek az angol megfelelője a “moneyness”. OTM – az opció kötési árfolyama magasabb, mint a mögöttes aktívum jelenlegi árfolyama (a befektetőnek nem realizált vesztesége van) ATM - az opció kötési árfolyama megegyezik a mögöttes aktívum jelenlegi árfolyamával ITM - az opció kötési árfolyama alacsonyabb, mint a mögöttes aktívum jelenlegi árfolyama (a befektetőnek nem realizált nyeresége van ​

Az ATM Forward opció és kötési árfolyama​

A fentiekben kifejtettük az opció kötési árfolyamának (strike price) és a mögöttes aktívum jelenlegi árfolyamának viszonyát. Azonban annak érdekében, hogy az opciót ATM Forwardnak nevezhessük, a kötési árnak meg kell egyeznie a mögöttes aktívum forward árfolyamával. Ugyancsak fontos, hogy a forward árfolyamot egyazon időben használjuk az opció lejárati időtartamával. Tehát ha az opció lejárati ideje három hónap, akkor háromhavi forward árfolyammal kell számolni. 

A mögöttes aktívum (részvény, pénznem) forward árfolyama megegyezik a forward szerződésben megszabott árral. A forward árfolyam számos változót tartalmaz és a következő képlet alapján számíthatjuk ki: .
  • F0 a forward árfolyam megfelelője (ill. az ATM forward opció kötési ára)​
  • S0 az aktívum jelenlegi értéke (spot ár)​
  • r a kockázatmentes kamatlábat fejezi ki​
  • ​T a hátralévő idő a szerződés lejártáig​​

Ez az összefüggés is logikus kifejezése az opció kötési árának ATM Forward pozícióban. Amíg az ATM opciókkal klasszikusan a részvény- vagy kötvénypiacon kereskednek (ún. Equity market), addig az ATM Forwarddal leggyakrabban a kamatláb piacon. Példa: ATM Forward opció és kötési ára Vegyük egy cég részvényeit, amelyekkel jelenleg 49,17 $ áron kereskednek. A kockázatmentes kamatláb 5% és az opció lejárati ideje 4 hónap. A fent kifejtett képlet alapján ezeknek a részvényeknek a forward árfolyama 50,00 $. Az ATM opció kötési árfolyama ebben az esetben 49,17 $-nak felel meg, de mivel az ATM Forward opció megegyezik a forward árfolyammal, ezért a kötési ára 50 $ lesz.