Árajánlat

Az árajánlat az aktuális ár, amelyen beszerezhető vagy éppen értékesíthető valamilyen aktívum. Minden pillanatban két ár létezik a piacon, amelyek eltérnek egymástól. Az alacsonyabb ár az, amelyen a piac további résztvevői hajlandók megvásárolni az aktívumot. Ezt az árat „bid"-nek nevezik és a keresleti árat fejezi ki. A magasabb ár az, amelyen a piac további résztvevői hajlandók eladni, vagyis ez a kínálati ár és „ask"-nak nevezik. Amennyiben ez a két ár kiegyenlítődik, megtörténik az ügylet megkötése és kialakul a harmadik ár, amely az aktívum aktuális árfolyama. Ez az az ár, amelyen az utolsó ügylet lezajlott és nem szükségszerűen egyezik sem az ask, sem a bid árral, de többnyire mégis így van.

Ask és bid ár
A piacra érkező befektető utasíthatja a brókert, hogy egy konkrét, általa specifikált áron vegyen/adjon el aktívumot és arra vár, hogy az utasítása megvalósul-e. A másik lehetőség az aktuális áron történő azonnali kereskedés a piacon. Ahogy a bevezetőben megállapítottuk, a piacon minden esetben két egymástól eltérő ár fordul elő.

  • bid ár – az a legmagasabb ár, amelyen a piaci résztvevők hajlandók megvásárolni az aktívumot
  • ask ár – az a legalacsonyabb ár, amelyen a piaci résztvevők hajlandók eladni az aktívumot
Amennyiben a befektető rendelkezik valamilyen aktívummal és ezt aktuális áron szeretné eladni a piacon, a bid ár érdekli őt.

Amennyiben a befektető nem rendelkezik aktívummal, de érdeklődik iránta, az ask ár fogja érdekelni, mert ezen azonnal megveheti.

A piaci mélység
Ahogy a piacra folyamatosan érkeznek az eladási és vételi utasítások, kölcsönösen elrendeződnek és megállapodik az aktívum árfolyama. Az árfolyam változásával változik az ask és a bid ár. Az aktuális piaci helyzet ár alapján történő szemléltetése az ún. piaci mélység. Az aktuális piaci (eladási/vételi) fizetési utasítások áttekintő ábrázolásáról van szó, amelyeket az árak alapján rendeznek sorba, és amelyek egyúttal a keresleti/kínálati aktívumok nagyságát is ábrázolják. A piaci mélység például a következőképp néz ki:

Középen a részvény aktuális árfolyama van – 602,90 cseh korona. E sor felett vannak elrendezve a kínálatot és egyben az ask árat kifejező eladási utasítások 602,70 cseh koronáért. A részvényárfolyam alatt vannak elrendezve a keresletet és egyben a bid árat kifejező vételi utasítások 600,50 cseh koronáért. Ez az az eset, amikor a piacon egyidejűleg három különböző ár fordul elő – az ask, a bid és a részvény aktuális árfolyama.

Amennyiben tehát az újonnan érkező befektető értékpapírt szeretne vásárolni, az ask árat figyeli és aktuálisan 2000 darabbal rendelkezik 602,70 cseh koronáért. Ha ennél többet szeretne venni, már 603 cseh korona áron kaphatja meg.

Amennyiben az újonnan érkező befektető szeretné eladni ezeket a részvényeket, a bid ár iránt érdeklődik és aktuálisan 2000 darabbal rendelkezik 600,50 cseh koronáért. Ha ennél több részvényt szeretne eladni, a további részvényekért már csak 600 cseh koronát kap stb.

Spread
Az ask és a bid ár közötti különbséget spread-nek nevezik. A spread (vagy árrés) viszonylag fontos mutatója a piac likviditásának és a tranzakciós költségek nagyságát fejezi ki. Mutatja azoknak a veszteségeknek a nagyságát, amelyek a befektetőt sújtanák, ha megvenné az aktívumot, majd a következő lépésben eladná. A befektetési döntéseknél tehát figyelembe kell venni a spread magasságát, amely kedvezőtlenül befolyásolhatja a befektető nyereségeit.​