Základná mena

Az alapdeviza (angolul: base currency) a Forexen azt a devizát jelenti, amelyen a befektető vásárolja vagy eladja a mellékdevizát (angolul: quote currency). A forex pár esetén a devizaárfolyam azt jelöli, mennyi egységnyi mellékdevizáért vásárolható egy egységnyi alapdeviza. Az alapdeviza jelölése a devizapár nevében mindig az első helyen szerepel, ezután következik a mellékdeviza jelölése. Az alapdevizával a könyvelésben is találkozhatunk. Ott azt a devizát jelöli, amelyben az intézmény a könyvelését vezeti.

Alapdeviza a Forexen
Ha a befektető valamely devizapárban hosszú pozícióban van (alapdevizát vásárol), akkor feltételezi, hogy az alapdeviza erősödni fog a mellékdeviza rovására. Ellenkezőleg, a short pozíció (az alapdeviza eladása) azt sejteti, hogy az alapdeviza értéke csökken a mellékdevizáéval szemben.

Az EUR/USD jelenlegi árfolyama 1,3100. Ez azt jelenti, hogy a pár alapdevizájának 1 egysége – 1 euró – 1,31 egységnyi mellékdevizát ér, azaz 1 dollárt és 31 centet.

A befektető úgy gondolja, hogy az euró erősödni fog. Ezért úgy dönt, hogy eurót vásárol. 100 000 euró (1 lot) vásárlása esetén a befektető egyúttal 131 000 dollárt is elad. Az EUR/USD árfolyama azonban 1,3000-ra csökkent (az euró tehát meggyengült). A befektető elhatározza a pozíció zárását. Eladja a 100 000 euróját, de ezért csak 130 000 dollárt kap. A befektető tehát 1000 dollárt + a brókernek járó illetéket veszített az ügyleten.

Alapdevizaként a devizapárokban jellemzően a fő devizapárok devizáit alkalmazzák – azaz az amerikai dollárt, az eurót, a fontsterlinget, a svájci frankot és az ausztrál dollárt. Így tekintetbe veszik a hagyományt, amikor az erősebb devizát alapdevizaként alkalmazzák. A japán jent mellékdevizaként használják. Egy jen ui. igen kis töredékét teszi ki más devizáknak, ezért hasznosabb a devizaárfolyamot megfordítani.

A befektető olykor a deviza reciprok-értékének fogalmával is találkozhat (angolul: reciprocal currency). Így jelölik azokat a devizapárokat, amelyekben a dollár a mellékdeviza helyét foglalja el. Ilyen pár pl. az EUR/USD.

A keresztpárok (cross pairs) azok a párok, amelyek nem tartalmaznak dollárt. Ezeket egy fődeviza és egy mellékdeviza alkotja, esetleg két fődeviza stb. A keresztpárokra érvényes:

  • Az euro-crosses esetében az euró az alapdeviza
  • A pound-crosses esetében a fontsterling az alapdeviza
  • Az aussie-crosses esetében az ausztrál dollár az alapdeviza
  • A yen-crosses esetében a japán jen a mellékdeviza

Az egzotikus devizapároknál (olyan párok, amelyek sem nem fődevizák, sem nem mellékdevizák) az egzotikus devizát rendszerint mint mellékdevizát, alapdevizaként pedig a fődevizát alkalmazzák. Általában nagyobb a jelentősége az olyan devizák kombinációjának, amelyek földrajzilag, politikailag stb. közelebb állnak egymáshoz. Pl. az EUR/SEK devizapárral a befektető gyakrabban találkozik mint a SEK/JPY párral.

Az alapdeviza a könyvelésben
Az alapdevizát a könyvelés területén is alkalmazzák. Azt a devizát jelöli, amelyben az intézmény a könyvelését vezeti, rendszerint az intézmény hazai devizájáról van szó. A devizaárfolyamok ingadozásának kitett társaságok szembesülnek az ún. devizakockázattal. Viszont különböző stratégiákat alkalmazhatnak, amelyekkel ezt a kockázatot hedgelhetik. Gyakran alkalmazzák a pénzügyi származékokat mint swapokat vagy outright forward tranzakciókat.​