A pozíció nem realizált értéke

A pozíció nem realizált értéke olyan összeg, amelyet a befektető akkor kapna, ha lezárná az adott nyitott (nem realizált) pozíciót. Ha a befektetőnek egyszerre több nyitott pozíciója van, akkor a portfólió ún. nem realizált értékéről beszélhetünk. Ezt az értéket a befektető megkapná az addig nyitott pozíciók összes nyereségének vagy veszteségének rendezését követően és a kereskedelmi illetéket levonva.

A pozíció értéke és a hozam
A befektető a brókernek adott felszólítással megnyitja a pozíciót, pl. az ABC cég bizonyos számú részvényének a megvételére utasítva őt. Ezt az utasítást aztán piaci áron végrehajtják és a pozíció meg van nyitva. A pozíció aktuális értéke megegyezik a megvásárolt részvények piaci árával, szorozva a megvett részvények számával. Azáltal, hogy hogyan alakul a megvásárolt részvények ára a piacon, változik a pozíció nem realizált értéke is. Ez az érték lehet magasabb vagy alacsonyabb, mint az eredeti befektetés, függ a megvásárolt részvények piaci ármozgásától. Tekintettel arra, hogy ez a pozíció állandóan nyitott, ez az érték nem realizált és folytonosan változik.

A pozíció lezárásával (a részvények eladására történő felszólítással) sor kerül a pozíció realizálására. Most már a pozíció értéke nem változik és a befektető könnyen kiszámíthatja a nyereségét, esetleg a veszteségét – ez az ún. hozam. A hozamot ki lehet fejezni abszolút értékben (pl. 1000 cseh korona), vagy relatív értékben (pl. 5 %).

A pozícióból eredő abszolút hozamot így számítják ki:

Abszolút hozam = (A pozíció záró értéke – A pozíció nyitó értéke) – illetékek

A relatív hozamot úgy kapjuk meg, ha a fenti egyenletet elosztjuk a pozíció nyitó értékével, mivel a relatív hozamot mindig a kezdeti befektetéshez vonatkoztatjuk.

Hasonlóan számítják ki a pozíció nem realizált értékét is. Az egyetlen eltérés, hogy a „pozíció záró értéke" helyett a pozíció elméleti záró értékével számolnak, mivel egyelőre nem történt meg a pozíció lezárása.

A pozíció nem realizált értékének gyakorlati hasznosítása
Bizonyos kereskedelmi eszközök (instrumentumok) esetében, pl. devizapárosokkal vagy kommoditásokkal kereskedve fontos alaposan figyelni a kereskedelmi számla mozgásait és az anyagi helyzetet. Ez különösen fontos a fedezeti ügyletelésnél, amikor a pozíció fenntartásához szükséges marzs (fedezet) nagysága meg van határozva. Ha ui. a fedezet e szint alá csökken, érkezik az ún. „margin call" és a befektetőt felszólítják a fedezethez szükséges összeg kiegészítésére vagy valamelyik pozíció azonnali lezárására, miáltal csökken a szükséges fedezet összege.

Vannak brókerek, akik naponta rendezik ügyfelüknek a kereskedés lezártával a kereskedelmi pozíciót. Annak ellenére, hogy a Forexen naponta 24 órán át zajlik a kereskedés, a kereskedelmi nap képzeletbeli lezárását minden nap huszonnegyedik órája jelenti. Szokás, hogy a bróker társaságok minden nap 24 órakor rendezik a pozíciót és ügyfelüknek villámpostával megküldik a számlakivonatot.

A kivonat a kereskedő azonosító adatai mellett tartalmazza a realizált hozammal kapcsolatos adatokat (azaz a kereskedelmi nap során lezárt pozíciókból származó nyereséget vagy veszteséget), a nyitott pozíciókkal kapcsolatos adatokat, a számlán található teljes tulajdon nagyságát, a felhasznált fedezet nagyságát és a rendelkezésre álló fedezet értékét.