Kereskedési feltételek

 

 

A részvények kereskedésének feltételei

A részvénybe fektetett összeg ismételt felhasználása fedezetként

A Saxo Banknál a fedezetként elhelyezett, de bizonyos részvényekbe befektetett összeg meghatározott százaléka egyéb tőkeáttételes befektetésekhez (Forex, CFD, határidős kontraktusok, tőzsdei opciók) letétként igénybe vehető. Tekintse meg, részvénybefektetéseinek milyen hányadát használhatja fedezetként.

A tőkeáttételes kereskedéshez fedezetként lekötött részvényekkel realizált/realizálatlan veszteségeket fedezni nem lehet.

Piaci ajánlat

Egyes tőzsdéken a Piaci ajánlat nem támogatott. Ha ügyfélként ilyen tőzsdén helyez el Piaci ajánlatot, a Saxo Bank azt azonnal agresszív Limit ajánlattá alakítja át, melynek bizonyos százaléka „árfolyam feletti” lesz.

Ez a bizonyos százalékos határ 1 és 4 százalék között változhat, a konkrét hányad az adott tőzsdétől és az instrumentum típusától függ. Kérjük figyelembe venni, hogy az ügyfél feladata az ajánlat teljesülését ellenőrizni annak bevitele után.

Ha ajánlatával kapcsolatosan hibát észlel vagy gyanít, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a Saxo Bankkal.  

Exchange​ ​
American Stock Exchange (AMEX)​ Oslo Stock Exchange (OSE) ​
Athens Stock Exchange (AT)​ OMX Copenhagen (CSE)  ​
Australian Stock Exchange (ASX)​ OMX Helsinki (HSE)  ​
London International Exchange (LSE_INTL)​ OMX Stockholm (SSE) ​
London Stock Exchange (LSE_SETS) ​ Singapore Exchange (SGX-ST)​

 

Továbbá egyes végrehajtó brókereink is úgy dönthetnek, hogy a Piaci ajánlatot egyes tőzsdéken 3%-kal „árfolyam feletti” agresszív Limit ajánlattá alakítják át. Ezt nemzetközi kötelezettségeik teljesítése érdekében teszik azzal a céllal, nehogy az ügyfél ajánlatával szándéka ellenére piaci mozgást indítson el.

A Saxo Bank az ilyen okok miatt meghiúsult teljesülésért felelősséget nem vállal.

Felosztott ajánlat

Ha egy részvényre vonatkozó ajánlat felosztásra kerül, és egy napnál hosszabb idő alatt részlegesen teljesül, akkor a kereskedés összköltsége emelkedhet. Ennek az oka az, hogy a minimum díjat a rendszer az ajánlat teljes mennyiségének végrehajtásához szükséges napok száma szerint egynél többször terheli.

A részvénypozíció után járó osztalék

A részvénypozíció után járó osztalékot az ügyfél számláján írjuk jóvá a vonatkozó forrásadó levonása után.

A Saxo Bank jelenleg nem tudja az illetőség vagy jogállás alapján a befektetőnek esetleg járó kedvezményes forrásadó kulcs alkalmazását sem támogatni, sem felajánlani.

Updated 15th June, 2012

 

 

 

Helyi piaci feltételek és kondíciók

Görög részvények letéti számlája

A görög jogszabályok előírják, hogy letéti célra külön elszámolási számlával kell rendelkeznie annak, aki tulajdonában görög részvényt tart.

Ezért, ha Ön a Saxo Banknál közös számlát vezet, akkor közös, egyébként pedig egyéni SAT kérvényt kell kitöltenie, amelynek alapján a Saxo Bank az Ön letéti számláját megnyithatja, illetve átveheti.

Mindkét űrlap megtalálható a dokumentumok könyvtárában.

Figyelem! A számla beállításához akár 7 napra is szükség lehet.

Hongkongi részvények adózása

A hongkongi részvények után illetéket és egyéb díjakat kell fizetni, melyek mértéke: 0,108%

Megjegyzés: Az automatikus kereskedés 09:30-tól 16:30-ig tart, de 12:00-tól 13:30-ig szünetel.

Szingapúri részvények adózása

A szingapúri részvények után 0,04%, de maximum SGD 600 elszámolási díj fizetendő.

Brit részvények adózása

A brit részvényeket a Vállalatfelvásárlások és fúziók bizottsága (PTM) által kivetett adó és illeték terhelheti.

Az üzleti tranzakciókat kivétel nélkül terhelő illeték mértéke az ügyleti érték 0,5%-a.

Az 1 GBP mértékű PTM adó azokat az adásvételi ügyleteket terheli, ahol a kötés bruttó értéke 10 000 fontnál nagyobb.

Figyelem, az Írországban jegyzett részvények után az ügyleti érték 1%-át kell illetékként befizetni.

A dél-afrikai részvények adózása

A Johannesburgi Értéktőzsde 0,25% mértékű értékpapír-átruházási adót (STT) vet ki a részvény (vételére megnyitott) pozíció után. Ez az adó az egyedi részvényalapú CFD kontraktusokra nem vonatkozik.

 

Francia részvények adózása

A tőkeerős francia társaságok részvényeinek vételi ügyleteit 0,20%-os pénzügyi tranzakciós adó terheli.

A 109 érintett társaság részvényeinek teljes listáját (francia nyelven) a végrehajtási rendelet tartalmazza.

Letéti jegyek díja - USA

Általános gyakorlat, hogy az USA letéti jegyeket részvényenként maximum 0,05 USD éves adminisztrációs díj terheli a kibocsátó letéteményes bank díjszabása szerint.

A díj a letéti jegyek kibocsátásával és kereskedésével járó banküzemi folyamatok bonyolítását vállaló bankok költségeit hivatott fedezni.

A díjat rendszerint az osztalék kifizetésekor vonják, de ha a letéti jegy osztalékot nem fizet, vagy ha az osztalékfizetés a letéteményes díjára tekintet nélkül történik, akkor a díjat egyedi alapon terhelik.

Az osztalékot terhelő díjról a letéteményes bank és a társaság közötti letéti szerződés a szakmai sztenderdek szerint rendelkezik. A letéti szerződést a felek a tőzsdefelügyeletnél a nyilvánosság számára elérhető formában helyezik el.

Az egy letéti jegy után fizetendő díj nem a kifizetett osztalék teljes összegétől, hanem a befektető tulajdonában levő részvények darabszámától függ.

Az USA tőzsdefelügyelet szabályzatának 31. paragrafusa alapján az USA CFD kontraktusok közvetlen piaci hozzáférése után valamint a részvényügyletek után fizetendő díj

A Saxo Bank átterheli ügyfeleire az USA tőzsdefelügyelet szabályzatának 31. paragrafusa alapján a CFD kontraktusok esetén az amerikai tőzsdékhez való közvetlen piaci hozzáférés után valamint a mögöttes piacon közvetlenül megjelenő részvényeladási ügyletek után fizetendő, egy millió dollárra vetített USD 22,40 (0,224 bp) összegű díjat.

A szokványos CFD kontraktusok mentesülnek ez alól. A díj kizárólag az USA tőzsdékre vonatkozik

A 31. paragrafusról részletesen itt tájékozódhat: http://www.sec.gov/answers/sec31.htm

Az USA piacokon a nyitás előtti szakaszban teljesülő ajánlatok

Az USA piacain a Saxo Bank a likviditást az elsődleges tőzsdékről valamint több forrás összevonásával biztosítja.

Ha az elsődleges tőzsde késve nyit, az ajánlatok a többi forrás révén még az elsődleges tőzsde nyitása előtt teljesülhetnek.

Updated 1 August 2012
Demó számla

Ingyenes DEMO számla

Próbálja ki ingyenes, 20 napos demó programunkat, mellyel hozzáférhet az összes termékhet és mind a három kereskedési platformhoz!

Demó számlát  nyitok

Termékkockázat

A dán bankok a lakossági ügyfeleknek kínált termékeket a termék összetett jellege és kockázata alapján kötelesek három kategóriába sorolni: a termék lehet zöld, sárga és piros.

A kötvény az adott instrumentum alapján lehet zöld, sárga vagy piros termék. Az adott instrumentum besorolására és a vállalt kockázat mértékére nézve kérjük, tanulmányozza az Általános üzletszabályzat menüben a „Termékek kockázatainak csoportosítása” c. ismertetőt.​

Általános  üzletszabályzat
Free Demo