Társasági események

 

 

Társasági események

Jegyzési jog kibocsátása

A részvénypozíciót tartó ügyfeleket jegyzési jogosultság illetheti meg, ekkor el kell dönteniük, hogy a jogosultságot eladják, vagy inkább a tőkeemelést jegyzik. Ha a Saxo Bank a válaszadásra megadott határidőig az ügyféltől az ügyfél szándékáról nem értesül, akkor, ha lehetséges, az ügyfél nevében a jogosultságot a lejárat előtt értékesíti.

Ha a jogosultság nem forgatható, lejárat után értéktelenné válik. Az értékesítésből származó bevételt a számla után esedékes jutalék levonása után szétosztjuk ügyfeleink számlái között. A Bank azért jár el így, nehogy a jogosultságok lejárva értéktelenné váljanak.

*Ausztrál jegyzett események

Az ausztrál tőzsdei társaságoknak bizonyos körülmények fennállása esetén jogában áll a jogosultságot egyes eseménytípusok esetén nullára csökkenteni. Ilyen esemény többek között a nem visszavonható jogok kifizetése, a jegyzési ajánlat, a jogosultsági ajánlat, a gyors ajánlat és a lakossági ajánlat. Ezért a Saxo Bank a jogosultságokat csak a kifizetés napján könyveli ügyfelei számlájára.

Figyelem! 2009 márciusa óta az ACSA (Ausztrál Értéktári Szolgáltatók Szövetsége) szabályzata alapján a mögöttes haszonélvezeti joggal rendelkező ügyfeleket a részvényvásárlásra jogosító eseményekbe nem vonja be, ezért a Saxo Bank ilyen eseményeken részt venni nem tud.

Készpénzosztalék

Az EX napi árfolyammozgást kifejező készpénzkorrekciót az EX napon könyveljük, de a kifizetés tényleges értékét a kifizetés napján számoljuk el.

A részvénypozíció után járó osztalékot az ügyfél számláján írjuk jóvá a vonatkozó forrásadó levonása után. A Saxo Bank jelenleg nem tudja az illetőség vagy jogállás alapján a befektetőnek esetleg járó kedvezményes forrásadó kulcs alkalmazását sem támogatni, sem felajánlani.

Választható osztalék

Alapesetben a kifizetés készpénzben történik. Az ügyfélnek jogában áll azonban részvényt kérni. A részvényeket az ismételt befektetés hányadának visszaigazolása után a kifizetés értéknapjára allokáljuk.

Részvényosztalék

A további részvényeket a kifizetés értéknapjára az EX napon allokáljuk.

Bónuszrészvény kibocsátása

A további részvényeket az EX napon allokáljuk.

Részvények felosztása és egyesítése

Az új részvénypozíciókat az EX napon allokáljuk.

Pályázati ajánlatok

A részvényt a portfóliójukban tartó ügyfelek pályázhatnak.

Fúzió és választással kiegészülő fúzió

A kötelező fúziónak több következménye is lehet:

  1. Készpénzkifizetés (a kifizetés napján teljesítve)
  2. Részvényjuttatás (az EX napon teljesítve)
  3. Készpénz és részvényjuttatás vegyesen (az EX napon teljesítve)

Választással kiegészülő fúzió esetén ügyfeleink a határidő előtt választhatnak.

Nyitott kötésállomány törlése társasági esemény miatt

A társasági esemény tervezett időpontját megelőző napon (EX nap) bizonyos eseménytípusok esetén a nyitott kötésállományt a rendszer törli.

A törlés az alábbi részletes szabály szerint történik:

Event Type​ ​Never delete orders ​Always delete orders ​Rule defined below
Tender offers​ ​x
Stock splits​ x​
Reversed stock split​ x​
Bonus issues​ x​
Mandatory Mergers​ x​
Spin offs​ x​
Ticker changes​ x​
De-listings​ x​
Cash dividends​ ​x
Stock dividends​ x​
Optional dividends​ x​
Right issues​ x​
 

Osztalékfizetés és jegyzési jog kibocsátása esetén az adott instrumentum nyitott kötésállományát abban az esetben törli a rendszer, ha a piaci árfolyam a társasági esemény következtében várhatóan 20%-nál nagyobb mértékben változik.

Új pozíció felvétele nem online kereskedett instrumentumban

Előfordul, hogy a társasági esemény olyan instrumentumot érint, amely a Saxo Banknál online nem kereskedhető.

Ilyen esetben az alábbi eljárást alkalmazzuk:

Az online nem kereskedhető új instrumentumban a társasági esemény folytán felvett pozíciót az ügyfél számláján könyveljük. Az instrumentumot az ügyfél számláján beszámolási okok miatt tartjuk nyilván.

Részleges kompenzáció

Az egy teljes részvénynél kevesebb tört részvény a társasági esemény alapján járó jogosultság kalkulációja alapján keletkezik.

Ha az alábbi társasági események következtében részleges kompenzációra van szükség, a tört részt a Saxo Bank mindig készpénzben teljesíti:

  • Részvények felosztása
  • Részvények összevonása
  • Részvénypozíció után opcionálisan fizetendő osztalék
  • Fúzió

Társasági esemény adózása és díjai

Adó- illetve díjfizetési kötelezettség nemcsak a készpénzosztalék kifizetése, hanem más társasági esemény alapján is keletkezhet, például a részvényosztalékot díj, a fúziót adó terhelheti.

Amikor ilyen adó- vagy díjfizetési kötelezettség keletkezik, a Saxo Bank az ügyfél számláját azzal megterheli.

Különleges társasági események

Olyan speciális és ritka társasági eseményre is sor kerülhet, amelyet a fenti ismertetés nem említ.

A Saxo Bank az ilyen társasági eseményeket az ügyfél érdekét messzemenően figyelembe véve az időre és az operatív eljárások kereteire tekintettel kezeli.

Updated 14th June, 2012
Demó számla

Ingyenes DEMO számla

Próbálja ki ingyenes, 20 napos demó programunkat, mellyel hozzáférhet az összes termékhet és mind a három kereskedési platformhoz!

Demó számlát  nyitok

Termékkockázat

A dán bankok a lakossági ügyfeleknek kínált termékeket a termék összetett jellege és kockázata alapján kötelesek három kategóriába sorolni: a termék lehet zöld, sárga és piros.

A kötvény az adott instrumentum alapján lehet zöld, sárga vagy piros termék. Az adott instrumentum besorolására és a vállalt kockázat mértékére nézve kérjük, tanulmányozza az Általános üzletszabályzat menüben a „Termékek kockázatainak csoportosítása” c. ismertetőt.​

Általános  üzletszabályzat
Free Demo