Contract Options Trading Conditions

 

 

Tőzsdei opciós kontraktusok kereskedése

Tőzsdei opciós kontraktus rövidre eladása

Alapesetben ügyfeleink tőzsdei opcióban rövid pozíciót nem nyithatnak. Erre csak azok az egyénileg minősített ügyfelek jogosultak, akik haladó fedezeti profillal rendelkeznek. További tájékoztatásért, kérjük, forduljon számlakezelőjéhez.

Megbízások feldolgozása

A stop és a stop-limit ajánlatok támogatása

Stop és Stop Limit ajánlat akkor tehető, ha azt a kontraktust jegyző tőzsde támogatja. Az lehetséges ajánlattípusokról egyes kontraktusoknál felbukkanó részletező ad tájékoztatást.

A Stop ajánlatot „Stop if Traded” ajánlatként értelmezzük, azaz a stop ajánlat csak akkor érvényesíthető, ha a piacon legalább egy kötésegységnyi ellenajánlattal párosítható. Mivel a tőzsdei opció árfolyama a mögöttes termékkel együtt mozog, Ön akár olyan helyzetbe is kerülhet, hogy az árfolyam ugyan eléri a stop szintjét, de a stop mégse teljesül, mert az adott lehívási áron nincs ellenajánlat.

Részleges teljesítés

Részleges teljesítés Limit ajánlat esetében fordulhat elő, ekkor a fennmaradó mennyiség továbbra is él, és az ajánlat időtartama alatt teljesíthető marad. A Market ajánlat több szinten is teljesülhet; a fizetett összeg az összes teljesítés mennyiséggel súlyozott átlagával egyenlő.

Lehívás és elszámolás

A Saxo Bank az adott tőzsde által meghatározott szabványos opciók két típusát kínálja kereskedésre.

Az amerikai típusú opciót annak jogosultja a lejárat előtt bármikor lehívhatja, míg az európai típusú opció lehívása a lejáratkor automatikusan történik.

A jogosult az árfolyam feletti (ITM) amerikai típusú tőzsdei opciót lehívva konkrét határidős pozíciót vehet fel, amely a számlaösszesítőn a lejáratig látható.

A tőzsdei opciós kontraktus lejárata után a pozíció a számlaösszesítőn az elszámolás (instrumentumonként változó) napjáig marad látható.

Az árfolyam feletti (ITM) európai stílusú opciót lehívni csak lejáratkor lehet, és az elszámolás készpénzben történik.

Opciók korai lehívása

Amerikai típusú opciók vételi pozíciói esetében azok tulajdonosa lejáratukat megelőzően bármikor lehívhatja az opciókat. Vételi opciós pozíció lehívásakor a lehívást a kereskedési alkalmazásban lehet kezdeményezni, a „Számlaösszesítőben".

A lehívásra vonatkozó igény bevitelét követően az opciós pozíció nullával megegyező értéken kerül lezárásra, és létrejön a mögöttes eszközre vonatkozó pozíció, kötési árfolyamon. Ez azonnal megtörténik.

Az ügyfeleknek minden esetben mérlegelniük kellene, hogy az opciós pozíciót a piaci értéken zárják le, és a mögöttes eszközre külön tegyenek szert. Az opció piaci értéke gyakran meghaladja a mögöttes pozíció kötési áron történő megnyitásából származó, nem megvalósított nyereséget.

A CME tőzsdén az opciók jelenleg nem hívhatók le out of the money, vagyis belső érték nélkül, ezért a rendszer az erre vonatkozó kezdeményezéseket azonnal törli.

 

Lehívás zárási ideje

A lehívást minden esetben a Saxo Bank által meghatározott zárási (cut-off) időt  megelőzően kell kezdeményezni; ezeket az Opciós ügyletek elszámolási feltételei között találja. Az a zárási idő, amellyel lehívás esetén a Saxo Bank ügyfelei találkoznak, megelőzi a tőzsde által meghatározott zárási időt, hogy megfelelő idő álljon a Saxo Bank és brókerei rendelkezésére ahhoz, hogy a lehívás kezdeményezését továbbíthassák a tőzsdékre. Ha a lehívásra vonatkozó kérelmet a zárási idő után viszik be a rendszerbe, az ügyfelek elutasító választ kapnak, és az ügyfélnek meg kell várnia a következő napot, hogy a lehívást a másnapi zárási idő előtt megvalósíthassa.

 

Az utolsó tőzsdei nap

Az utolsó kereskedési napon az ügyfelek nem hívhatják le pozícióikat, mivel az automatikus lehívási folyamat ezt helyettük az elszámolási értéken megteszi.

Expiry and Auto Exercise

Lejárat és automatikus lehívás

A Saxo Banknál kereskedhető tőzsdei opcióban létesített pozíciót a rendszer lejáratkor az alábbiak szerint automatikusan lehívja:

  • Az árfolyam feletti (ITM) opciókban felvett összes hosszú pozíciót lehívja
  • Az árfolyam feletti (ITM) opciókban felvett összes rövid pozíciót teljesíti
  • Az árfolyam alatti (OTM) opciókban felvett összes pozícióból teljesítés nélkül kiszáll

A Vételi (Call) opció akkor árfolyam feletti (ITM), ha a lehívási ár alacsonyabb, mint a mögöttes eszköz árfolyama.

Az Eladási (Put) opció akkor árfolyam feletti (ITM), ha a lehívási ár magasabb, mint a mögöttes eszköz árfolyama.

A rendszer az árfolyam feletti opciókból való teljesítés nélküli kiszállást nem támogatja. Azaz, az ügyfélnek az ilyen pozíciót lejárat előtt zárnia kell.

Teljes opciós díj vagy határidős stílusú opciós díj

Ha az ügyfél olyan tőzsdei opcióban létesít hosszú pozíciót, amely után teljes opciós díj fizetendő, a rendszer az opció díjával az ügyfél készpénzegyenlegét megterheli. Az opcióban létesített nyitott hosszú pozíció értéke nem, ill. kizárólag a fedezeti igény kalkulációs táblázatának megfelelő mértékig használható fel a kereskedés fedezeteként.

A Saxo Bank a határidős stílusú opciós díjat halasztott díjként kezeli.

A realizálatlan nyereséget/veszteséget az ügyfél készpénzegyenlege csak a piaci szokványok szerint tükrözi naponta. Ezért a díj eredeti összege az opció elszámolásáig vagy a pozíció zárásáig a még nem könyvelt ügyletet terheli.

Így a számlaösszesítőben szereplő minden egyéb összeg teljes opciós díjként értelmezhető.

Az alaptermék inaktív státusza

A Saxo Bank tájékoztatja ügyfeleit, ha a tőzsde az alaptermék aktív státuszát megszünteti, és az érintett opciókat az ügyfél kereskedési számlájáról törli.

Updated 31 July 2012

Termékkockázat

A dán bankok a lakossági ügyfeleknek kínált termékeket a termék összetett jellege és kockázata alapján kötelesek három kategóriába sorolni: a termék lehet zöld, sárga és piros.

A kötvény az adott instrumentum alapján lehet zöld, sárga vagy piros termék. Az adott instrumentum besorolására és a vállalt kockázat mértékére nézve kérjük, tanulmányozza az Általános üzletszabályzat menüben a „Termékek kockázatainak csoportosítása” c. ismertetőt.
Általános üzletszabályzat
Demó számla

Ingyenes DEMO számla

Próbálja ki ingyenes, 20 napos demó programunkat, mellyel hozzáférhet az összes termékhet és mind a három kereskedési platformhoz!

Demó számlát  nyitok

 

 

 

 

More on Contract Options

Item headline

Read more about Contract Options

Item headline

Check out the FAQ on Contract Options

Item headline

See Contract Options Tutorials

Free Demo