Társasági események

 

 

A társasági események hatása a CFD-re

Jegyzési jog kibocsátása

Az eredeti instrumentumban a mögöttes részvényre kibocsátott jog aránya és ára szerint juttatunk és könyvelünk új CFD pozíciókat a hatálybalépés napján (EX nap) azzal, hogy az értéknap a kifizetés napja. Szavazni nem szükséges.

Ausztrál jegyzett események

Az ausztrál tőzsdei társaságoknak bizonyos körülmények fennállása esetén jogában áll a jogosultságot egyes eseménytípusok esetén nullára csökkenteni. Ilyen esemény többek között a nem visszavonható jogok kifizetése, a jegyzési ajánlat, a jogosultsági ajánlat, a gyors ajánlat és a lakossági ajánlat. Ezért a Saxo Bank a jogosultságokat csak a kifizetés napján könyveli ügyfelei számlájára.

Figyelem! 2009 márciusa óta az ACSA (Ausztrál Értéktári Szolgáltatók Szövetsége) szabályzata alapján a mögöttes haszonélvezeti joggal rendelkező ügyfeleket a részvényvásárlásra jogosító eseményekbe nem vonja be, ezért a Saxo Bank ilyen eseményeken részt venni nem tud.

Készpénzosztalék

Az EX napi árfolyammozgást kifejező készpénzkorrekciót az EX napon könyveljük, de a kifizetés tényleges értékét a kifizetés napján számoljuk el.

 

Részvényosztalék

A CFD-ket a kifizetés napjával azonos értéknapra az EX napon allokáljuk. Az eladási pozícióban levő ügyfeleket terheljük, a vételi pozícióban levőknek jóváírunk.

Osztalékfizetés indexkövető CFD-re

Amikor egy indexkövető CFD kosarába tartozó mögöttes részvény osztalékfizetése esedékes, az indexkövető CFD árfolyama az osztalék figyelembe vételével módosul. Az indexkövető CFD-re vonatkozó osztalék súlyozott hányadát vételi pozíció esetén az ügyfélnek jóváírjuk, eladási pozíció esetén pedig a számlát megterheljük.

Figyelem! A DAX30 teljes megtérülésű index, tehát az index értéke az esedékes osztalékkal automatikusan módosul.

Index osztaléka = részvény osztaléka × részvények száma az index kosarában / indexosztó*.

* Indexosztó: az index összetételének változása esetén az index értékének stabilizálására használt összeg. Az indexet alkotó tagok árának összegét az osztóval elosztva kapjuk meg a normalizált index értéket. Az osztót korrigálni akkor szokták, amikor az index kosarába tartozó tagok kapitalizációja módosul, ami azt éri el, hogy az index értéke önmagával mindig összehasonlítható marad.

Annak érdekében, hogy társasági eseményekre reagálva az index értéke ne változzon, az index piaci kapitalizációját befolyásoló társasági események miatt az indexet az osztóval korrigálni kell, hogy az index értéke közvetlenül az esemény előtt és után változatlan maradjon.

Választható osztalék

A CDF-ek után készpénz kifizetés jár. Az EX napi árfolyammozgást kifejező készpénzkorrekciót az EX napon könyveljük a CDF pozíciókra, de a kifizetés tényleges értékét a kifizetés napján számoljuk el.

Bónuszrészvény kibocsátása

Az új CDF-ek allokációja az EX napon történik. Az eladási pozícióban levő ügyfeleket terheljük, a vételi pozícióban levőknek jóváírunk.

Részvények felosztása és egyesítése

Az új CFD pozíciókat az EX napon allokáljuk.

Tender ajánlatok

A CFD pozícióval rendelkező ügyfelek tenderben nem vehetnek részt.

Kiszervezés (spin-off)

A mögöttes részvényre fennálló CFD pozíciókat az EX napon allokáljuk. Az eladási pozícióban levő ügyfeleket terheljük, a vételi pozícióban levőknek jóváírunk.

Fúzió és választással kiegészülő fúzió

Kötelező fúzió esetén a CFD pozícióval rendelkező ügyfelek készpénz kifizetésben részesülnek, új CFD-ket kapnak, illetve az EX napon a társasági esemény feltételei szerint akár mindkettő megilletheti őket. Ügyfeleinket a választással kiegészülő fúzió esetében szavazati jog nem illeti meg. Az ügyfél nevében a szavazatot az alapértelmezett feltétel kapja.

A fúziók után esedékes kifizetés az esemény kimenetelének megfelelően az alábbiak szerint történik.

  • Készpénzkifizetés (a kifizetés napján teljesítve)
  • Részvényjuttatás (az EX napon teljesítve)
  • Készpénz és részvényjuttatás vegyesen (az EX napon teljesítve)

Nyitott kötésállomány törlése társasági esemény miatt

A társasági esemény tervezett időpontját megelőző napon (EX nap) bizonyos eseménytípusok esetén a nyitott kötésállományt a rendszer törli.

A törlés az alábbi részletes szabály szerint történik:

Event Type​ ​Never delete orders ​Always delete orders ​Rule defined below
Tender offers​ ​x
Stock splits​ x​
Reversed stock split​ x​
Bonus issues​ x​
Mandatory Mergers​ x​
Spin offs​ x​
Ticker changes​ x​
De-listings​ x​
Cash dividends​ ​x
Stock dividends​ x​
Optional dividends​ x​
Right issues​ x​
 

Osztalékfizetés és jegyzési jog kibocsátása esetén az adott instrumentum nyitott kötésállományát abban az esetben törli a rendszer, ha a piaci árfolyam a társasági esemény következtében várhatóan 20%-nál nagyobb mértékben változik.

Online nem kereskedhető instrumentumban felvett pozíció

Előfordul, hogy a társasági esemény olyan instrumentumot érint, amely a Saxo Banknál online nem kereskedhető.

Ilyen esetben az online nem kereskedhető új CDF-ben keletkező pozíciót felszámoljuk, ha lehetséges. Az ügyfélnek az eljárás teljes hozamát kifizetjük.

Különleges társasági események

Olyan speciális és ritka társasági eseményre is sor kerülhet, amelyet a fenti ismertetés nem említ.

A Saxo Bank az ilyen társasági eseményeket az ügyfél érdekét messzemenően figyelembe véve az időre és az operatív eljárások kereteire tekintettel kezeli.

Társasági esemény adózása és díjai

Adó- illetve díjfizetési kötelezettség nemcsak a készpénzosztalék kifizetése, hanem más társasági esemény alapján is keletkezhet, például a részvényosztalékot díj, a fúziót adó terhelheti.

Amikor ilyen adó- vagy díjfizetési kötelezettség keletkezik, a Saxo Bank az ügyfél számláját azzal megterheli.

Updated 20th April, 2012
Demó számla

Ingyenes DEMO számla

Próbálja ki ingyenes, 20 napos demó programunkat, mellyel hozzáférhet az összes termékhet és mind a három kereskedési platformhoz!

Demó számlát  nyitok

 

 

 

 

More on CFDs

Item headline

Read more about CFDs

Item headline

Check out the FAQ about CFDs

Item headline

Learn the basics of CFD Trading

Termékkockázat

 

A dán bankok a lakossági ügyfeleknek kínált termékeket a termék összetett jellege és kockázata alapján kötelesek három kategóriába sorolni: a termék lehet zöld, sárga és piros.
A kötvény az adott instrumentum alapján lehet zöld, sárga vagy piros termék. Az adott instrumentum besorolására és a vállalt kockázat mértékére nézve kérjük, tanulmányozza az Általános üzletszabályzat menüben a „Termékek kockázatainak csoportosítása” c. ismertetőt.

Általános üzletszabályzat
Free Demo